donderdag 2 juni 2016

rubriek: ,

Het is NATIONALE OVERBLIJFDAG!!!

Vandaag is het in Nederland voor het eerst Nationale Overblijfdag! De verwachting is dat veel medewerkers in de tussenschoolse opvang vandaag in het zonnetje worden gezet. En dat mag best! Fijn dat de ruim 60.000 overblijfmedewerkers op de basisscholen erkenning en waardering voor hun werk krijgen!

Werk samen en heb realistische verwachtingen


Je kunt als school niet meer zeggen dat je je niet bemoeit met het overblijven. Zorg dat het team met overblijfmedewerkers erbij hoort! Overblijfmedewerkers verdienen meer support. Onbedoeld hebben zowel ouders als leerkrachten afgelopen jaren vaak professionele verwachtingen ontwikkeld ten aan zien van deze vrijwilligers. We zijn vele jaren verder en het overblijven hangt er op veel scholen nog steeds een beetje bij.

Hoor je erbij of hang je erbij?


Scholen en overblijfteam werk samen! Informeer elkaar over het wel en wee van kinderen. Help elkaar, sluit op elkaar aan. Houd altijd het doel een zo goed mogelijke overblijftijd voor ieder kind voor ogen. Ouders, directie en leerkrachten heb realistische verwachtingen van vrijwilligers. Zorg dat zij erbij horen en niet erbij hangen.

Maak een plan voor haalbare ondersteuning van TSO medewerkers


Communiceer helder naar ouders wat zij kunnen verwachten van het overblijven op de school. Een goed lopende TSO is een visitekaartje voor de school. Er zijn mooie voorbeelden van scholen die de TSO prima op de rit hebben. Helaas zijn er ook veel voorbeelden waar dit niet het geval is. Waar men zich niet gehoord en gezien voelt. Dat kan anders!

Groot compliment


Overblijfvrijwilligers verdienen een groot compliment voor het feit dat zij 40 weken per jaar soms wel 4 dagen per week kinderen begeleiden tijdens de lunchpauze zodat ouders kunnen werken en leerkrachten kunnen pauzeren. Maak er vandaag een feest van!

plaatje met dank aan van tijdvoorfeest.com