maandag 18 april 2016

rubriek: , ,

Verslag van de 2e Zuidelijke Netwerkdag te Weert, 13 april

Rond 9.30 uur druppelden de eerste deelnemers binnen op de zeer mooie locatie, cultureel centrum Keenter Hart, in Weert. Zij werden welkom geheten door de dagvoorzitters Yolanda van Leest en Iris Nouwen.

Programma


Om 10.00 uur startte het dagprogramma zoals gepland. Voor de lunch werden er diverse stellingen ingebracht waarbij de deelnemers elkaar konden adviseren met hun ervaringen zo nodig aangevuld met vragen of adviezen van de dagvoorzitters. Na de lunch werden deze plenair besproken, iets wat voor verheldering zorgde bij diverse onderwerpen.

Deelnemers enthousiast


De totale opkomst, met 16 deelnemers, viel wat tegen gezien de vele uitnodigingen die verzonden zijn en de grote opkomst j.l. september op de 1e Zuidelijke Netwerkdag in Breda.
Wel waren de deelnemers, net als in Breda, enthousiast mede omdat er voor deze doelgroep geen klankbord is waar zij terecht kunnen met hun vragen of hun kennis kunnen delen.
Ook hier bleek de doelgroep zeer divers te zijn: TSO coördinatoren in dienstverband of als vrijwilliger werkzaam op grote en kleine scholen, bij een Kinderorganisatie, Integraal Kindcentra medewerkers, als Brede scholen coördinatoren, beleidsmakers of startende coördinatoren.

Reacties van de deelnemers


De algemene reactie was dat vrijwel iedereen het waardevol vond om ervaringen uit te wisselen, met een professionele vraagbaak erbij.
  • Sabine: Leuk, leerzame dag. Ervaringen van andere te horen en van jezelf te delen.
  • Goede ideeën opgedaan en actiepunten om mee aan de slag te gaan.
  • Sonja: Interessant om uit te wisselen, veel verschillen gehoord. Dit was ook fijn geweest voor coördinatoren van school, daar ikzelf meer de coördinator ben van de PM-ers. Veel notities gemaakt, die ik ga bespreken.
  • Sandra: Leuk om met verschillende coördinatoren van verschillende scholen ervaringen te delen, leerzame tips!
  • Anette: Een positieve, leerzame dag. Kennismaken met collega´s. Grote onderlinge verschillen qua werkwijze. Wel één gemeenschappelijke deler; er zijn voor de kinderen en ouders. Tips en handreikingen van mensen die al langer in het vak zitten.
  • Ien: Het was een zeer inspirerende dag waarin volop ruimte was voor het uitwisselen van ervaringen. Fijn om dingen te delen met elkaar en van elkaar te kunnen leren. Indien mogelijk ben ik er de volgende keer weer bij.

Netwerkdag voorziet bij 83% van de deelnemers in een behoefte


83% Van de deelnemers in Weert geeft aan graag aanwezig te willen zijn bij een volgende Netwerkdag. Er is dus een duidelijke behoefte aan het uitwisselen van informatie, al dan niet ondersteund door een professionele vraagbaak.

Heeft u interesse in de Zuidelijke TSO Netwerkdag, dan kunt u dit aangeven op de website van Adminiris. Netwerkdagen in andere regio's vindt u hiernaast in de AGENDA NETWERKDAGEN.