dinsdag 26 april 2016

rubriek: , ,

De vrijwilligersregeling opnieuw onder de loep genomen

Nadat Staatssecretaris Sander Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer een eerste reactie had gegeven op de initiatiefnota voor tussenschoolse opvang van Michel Rog (CDA), heeft de Vaste Commissie voor OCW op 11 april met Staatssecretaris Sander Dekker van gedachten gewisseld over de voorstellen in de initiatiefnota.

Uitleg van de vrijwilligersregeling voor de TSO


Tijdens dit overleg (lees het complete verslag) is uitgebreid gesproken over de vrijwilligersregeling en heb ik gehoord hoe de Staatssecretaris de vrijwilligersregeling voor de tussenschoolse opvang toelichtte:

 1. Een vrijwilliger in de tussenschoolse opvang mag een vergoeding ontvangen van maximaal €4,50 per uur (€2,50 indien jonger dan 23 jaar), per maand maximaal €150 en per kalenderjaar €1500;
  OF
  Een vrijwilliger mag alle onkosten die hij/zij maakt declareren met bonnen.
  In dit geval geldt er geen maximum bedrag dat gedeclareerd mag worden.

 2. Als de vrijwilliger een vergoeding per uur ontvangt en het maximale bedrag van €150 per maand nog niet is bereikt, kan het restant benut worden voor de bekostiging van de VOG, de training en het uitje.

 3. Als de vrijwilliger aanwezig is, mag/mogen zijn/haar kind(eren) kosteloos gebruikmaken van de TSO.

 4. Alle vrijwilligers in de tussenschoolse opvang dienen een VOG te overleggen.

 5. De helft van de begeleiders dient geschoold of getraind te zijn. In het kader van de vermindering van de regeldruk binnen het onderwijs zal dit onderwerp worden geagendeerd.

Vier moties


Er zijn vier moties ingediend die allen verworpen zijn. We moeten vaststellen dat:
 • De onkostenvergoeding per uur niet (opnieuw) gekoppeld wordt aan het minimum loon.
 • De onkostenvergoeding per uur niet wordt verhoogd.
 • De VOG voor vrijwilligers in de tussenschoolse opvang niet gratis wordt.
 • Er geen tegemoetkoming komt voor TSO, vergelijkbaar met de Kinderopvangtoeslag.
In de wet was al geregeld dat de kosten voor de overblijf, waaronder de kosten voor VOG, door de ouders die gebruik maken van de TSO worden opgebracht.

Actie voor de Staatssecretaris voor maatwerk bij het UWV


Staatssecretaris Sander Dekker heeft aangegeven dat hij Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken zal vragen naar de mogelijkheden van maatwerk door het UWV. Daarmee kan worden onderzocht of een persoon met een uitkering als vrijwilliger in de tussenschoolse opvang actief mag zijn.

Nieuwsbrief Primair Onderwijs


Inmiddels heeft de Rijksoverheid een nieuwsbrief van het Primair Onderwijs gepubliceerd, waarin het meeste van bovenstaande is opgenomen.