woensdag 23 maart 2016

rubriek: , ,

Staatssecretaris Dekker reageert op initiatiefnota “In de bres voor vrijwilligers van tussenschoolse opvang”

Staatssecretaris Sander Dekker heeft na overleg met de belastingdienst gereageerd op de Initiatiefnota van Michel Rog over de TSO. Dit zijn de uitkomsten:
  1. Er komt géén verhoging van de vrijwilligers vergoeding. 
  2. Het oppassen op eigen kinderen mag nu officieel gratis!
  3. Er komt géén gratis VOG voor de TSO. De kosten voor de VOG mogen echter wel in rekening gebracht worden bij de ouders, d.w.z. doorberekend worden in het overblijftarief.

De redactie van het Overblijf Magazine feliciteert de heer Rog met het behalen van deze resultaten!


Er zijn nog enkele zaken in de brief van de staatssecretaris waar we graag meer duidelijkheid zien


ad 1: Mogen we bij de afzonderlijke vergoeding denken aan bijv. vergoeding van benzine voor een tso-medewerker die elke keer 15 minuten moet rijden?
ad 2: We nemen aan dat de staatssecretaris bedoelt dat het gratis oppassen op eigen kinderen ook geldt voor basisschoolkinderen. Maar hoe zeker is dit?
ad 3: Er wordt gesteld dat kosten "waaronder die voor de VOG" in rekening mogen worden gebracht. Betekent dit dat ook kosten voor de verplichte scholing niet gezien worden als vrijwilligersvergoeding?

En gaat de regeling voor registratie en continue screening van vrijwilligers bij het peuterspeelzaalwerk ook gelden voor de TSO?
download de brief van Sander Dekker