dinsdag 15 maart 2016

rubriek: ,

Spelen met apps tijdens de TSO

De Media Ukkie Dagen komen we weer aan. Op 7 april 2016 wordt bekend gemaakt wat de beste apps in 2016 voor kinderen van 0-6 jaar zijn. De jurycriteria zijn flink aangescherpt. De ontwikkeling van apps is een vak apart waar tot voor kort geen pedagoog aan te pas kwam. Het waren vooral techneuten die kansen zagen om prentenboeken te digitaliseren. Dit leidde tot veel apps waar kinderen geen volwassene bij nodig hebben.

De eerste apps ontstonden vanuit de techniek


Peuters kunnen de tablet aanzetten, het gewenste icoontje aanklikken, waarna ze worden voorgelezen. Hooguit moeten ze zelf bladzijden omslaan. De techneuten lieten hier en daar een oortje bewegen of een muisje langs een kader lopen. Daarna kwamen de taalstimulators die mogelijkheden voor instructie, herhalen en leren lezen zagen. Letters begonnen te springen of van kleur te veranderen, teksten kunnen als karaoke gelezen worden, in verschillende snelheden.

Spelen om te leren of leren om te spelen


De ontwikkeling van apps werd beïnvloed door de "spelen om te leren of leren om te spelen" discussie. Tellen, sorteren, combineren van plaatjes met letters, actie-reactie spelletjes waarbij appels moeten gevangen worden, allemaal educatief verantwoord. De discussie of dit spelen of leren is, duurt voort, maar iedereen begrijpt dat spelen niet alleen mag bestaan uit een vinger bewegen over een scherm.

Apps met speelwaarde


Apps kunnen ontspannend zijn, zeker bij overblijven. Herhalen heeft waarde om snel overzicht en reactiesnelheid te oefenen. Maar, meer is mogelijk. Speelse apps, met speelwaarde, moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Het spelen in de app past bij de door de leverancier opgegeven leeftijd, ontwikkelingsfase, interesse en mogelijkheden van een kind in deze leeftijd.
 • De app appelleert aan de kenmerken van spelen (ervaren, bewust zien, luisteren, voelen, proeven en ruiken) hetgeen kan leiden tot het verkrijgen van vaardigheden en inzichten (door ontdekken, uitproberen en herhalen).
 • De app is goed vormgegeven, overzichtelijk en visueel aantrekkelijk.
 • De app boeit en maakt nieuwsgierig.
 • De app heeft een simpel startscherm, geen moeilijke inlogpagina.
 • Er wordt gebruik gemaakt van herkenbare iconen en heldere verwijzingen.
 • Er wordt naast visualisaties ook gebruik gemaakt van goed verstaanbaar geluid.
 • De app bevat weinig tekst, veel visuele en auditieve navigatie
 • De app voorkomt dat gebruikers gaan dwalen.
 • Het spelen met de app neemt niet teveel tijd in beslag, tussen maximaal 5 en 20 minuten, afhankelijk van leeftijd. Dit maakt het aantrekkelijk voor bij overblijven.
 • De app neemt spelers voldoende bij de hand om niet verloren te raken, maar niet zo veel dat het ten koste gaat van de eigen ontdekkingsmogelijkheden van het kind.
 • Er wordt gebruik gemaakt van herhaling.
 • Er wordt gebruik gemaakt van beloning van inzet.
 • Het ontwerp van de app stimuleert om volwassenen te betrekken bij het spel.

Apps dienen informatie voor volwassenen te hebben


Een app hoort een voor kinderen lastig te bereiken gedeelte met informatie voor volwassenen te hebben, waarin duidelijk en op eenvoudige wijze staat wat kinderen ermee kunnen. De informatie dien je voorafgaand aan het downloaden te kunnen inzien:

 • De informatie geeft aan voor welke leeftijd of niveau de app is gemaakt.
 • De informatie geeft aan hoe lang het spel duurt en of het spel eindig is.
 • De informatie geeft aan wie de maker is en hoe deze te bereiken is.
 • De commerciële doelstelling is duidelijk en reclameboodschappen zijn als zodanig herkenbaar.
 • De app bevat geen reclameboodschappen gericht op kinderen.
 • Doorlinken naar ‘verkeerde’ pagina’s, zoals aankooppagina’s of commerciële links worden voorkomen.