woensdag 2 maart 2016

rubriek: , ,

Fiscus beknibbelt op de vrijwilligersvergoeding

Naast de petitie voor de gratis VOG die we gestart hebben omdat we vinden dat de TSO niet uitgesloten mag worden van de regeling Gratis VOG, wil ik in gaan op een ander verschijnsel dat er mee samenhangt. Maar voor je verder leest: Teken de petitie!

Als ouder/verzorger betaal je de overblijfbijdrage aan school


Meestal is het de school die de kosten betaalt voor de VOG's van de vrijwilligers. TSO's die zelfstandig opereren binnen de school, betalen soms zelf deze kosten van hun eigen overblijfbudget. Echter worden deze kosten van de VOG door de fiscus gezien als een vergoeding in natura aan de vrijwilliger. Dat betekent dat de grens van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding naar beneden wordt bijgesteld en er tenslotte minder onkostenvergoeding overblijft voor tso-medewerkers. School heeft hier geen zeggenschap over, want het gaat om een wettelijk vastgesteld maximum.

De fiscus gaat zelfs nog verder


Als een tso-medewerker voor de overblijf van haar eigen kinderen niet hoeft te betalen (omdat ze eigenlijk op haar eigen kinderen past) wordt dit ook door de fiscus gezien als een vergoeding. Ze bespaart immers de overblijfbijdrage per kind. Ook als de school de verplichte scholing (50% van de tso-medewerkers dient geschoold te zijn) betaalt wordt dit gezien als een vergoeding in natura en zelfs ... de koffie en thee die ze drinken, het teamuitje en het kerstpresentje worden allemaal door de fiscus gezien als vrijwilligersvergoeding in natura. Ongelofelijk maar waar!

Gevolgen voor de motivatie


Als er door de fiscus beknibbeld wordt op de vergoeding van degenen die zich tussen de middag om jouw kind moeten bekommeren, dan zullen er steeds minder mensen gevonden worden die deze taak gemotiveerd op zich willen nemen. Het gevolg zou kunnen zijn dat de school zelf geen uitvoering meer kan geven aan de TSO en deze dus zal moeten uitbesteden aan een commerciële kinderopvangorganisatie die werkt met medewerkers in loondienst en bovenal kostbare overhead.

Gevolgen voor de kosten en de kwaliteit


Je zult ook wel begrijpen dat een commerciële kinderopvangorganisatie met directeuren, werknemers en afdracht van loonbelasting geen TSO kan bieden voor het relatief lage bedrag dat jij thans aan school betaalt (als jouw school tenminste met vrijwilligers werkt). Het gevolg zal zijn dat ook voor jou als ouder de TSO een aanzienlijk kostbaarder zaak zal worden, dit nog los van mogelijke consequenties voor de kwaliteit. (Er bestaat ook een voordeligere vorm van commerciële uitvoering waarbij de coordinator in loondienst is van de uitvoeringsorganisatie maar de tso-medewerkers gewone vrijwilligers zijn.)

Met het continurooster van de regen in de drup


Scholen die denken dat het continurooster dan maar de oplossing moet zijn komen bedrogen uit: Ook pleinwachten hebben recht op een vrijwilligersvergoeding en zijn verplicht tot een VOG! Bovendien mag er aan de ouders geen bijdrage gevraagd worden voor de kosten van de pauze bij het continuroster (omdat het schooltijd is) en gaat het continurooster ten koste van de middagpauze van de leerkrachten die daar, terecht, helemaal niet blij mee zijn.

Daarbij komt dat de TSO de afgelopen jaren al meerder klappen te verwerken heeft gekregen. Maar daar over wellicht een andere keer.