vrijdag 8 januari 2016

rubriek: ,

De gemotiveerde tso-vrijwilliger

Het vinden van vrijwilligers voor de TSO is voor veel scholen een heikel punt. Dit is niet nieuw, in de 10 jaar dat ik scholen ondersteun is het vaak lastig gebleken om voldoende vrijwilligers te vinden. Bijzonder is dan dat sommige scholen geen enkel probleem hebben. Die scholen hebben zelfs wachtlijsten voor aspirant tso-vrijwilligers! Voor scholen daarom van belang om te weten, waar deze mensen hun drive vandaan halen om dit werk te doen.

Vragenlijst over motivatie


In de afgelopen periode heb ik tso-vrijwilligers gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over motivatie voor het doen van hun vrijwilligerswerk. Mensen uit alle windstreken hebben gereageerd, hartelijk dank daarvoor! De reacties geven een mooi beeld en misschien inspiratie voor organisatoren van TSO.

Twee kanten van motivatie


De meeste mensen werken om geld te verdienen. Geld en andere dingen die je krijgt, zoals eten, drinken en een pluim, worden extrinsieke motivatie genoemd. Als je het werk doet omdat je de bezigheid leuk vindt, of je er nu wél of geen geld voor krijgt, wordt dat intrinsieke motivatie genoemd.

Tips voor het bevorderen van intrinsieke motivatie in de tso-praktijk


Uit de reacties blijkt dat tso-vrijwilligers het werk met name doen omdat zij het leuk vinden om (hun) kinderen te zien opgroeien binnen de schoolse situatie. Ook het opbouwen van een band met de overblijfkinderen wordt als zeer waardevol beschouwd. Verder is de betrokkenheid bij de school, de maatschappij alsmede de invulling van vrije tijd voor velen van betekenis.

Tips voor het bevorderen van extrinsieke motivatie in de tso-praktijk


De onkostenvergoeding en een incidenteel geschenkje, wordt als blijk van waardering beschouwd en veelal als een belangrijk extraatje ervaren. Zonder vergoeding zouden veel vrijwilligers waarschijnlijk minder vaak overblijven, bij een hogere vergoeding wordt dit als een hogere waardering van het werk opgevat. Als de directeur en/of leerkracht de waardering voor het goede werk duidelijk en ook regelmatig uitspreekt, voelt de vrijwilliger dit als een belangrijke waarde. Het aanbod van trainingen en workshops wordt zeer gerespecteerd.

Beter presteren


Uit onderzoek (Korb, 2012; Pollock, 2012; Skinner, 2012) blijkt dat werknemers en studenten beter gaan presteren na een welverdiend compliment of onverwachte beloning. Dat is vast en zeker ook zo bij vrijwilligers!

Positieve ervaringen


  • Nauwe samenwerking van schoolteam en tso-medewerkers.
  • Initiatief wordt gewaardeerd.
  • Ik ben gevraagd voor de TSO.
  • Het plezier van de kinderen als ze zien dat je er bent en dan heel blij zijn.
  • De band die je met de kids opbouwt is goud waard.
  • Jongste kind (peuter) kan mee naar de TSO en daar het schoolleven proeven.
  • Op school kan ik echt genieten, want werken met kinderen is mijn grootste passie.

Mooie spreuk uit Friesland


Leafde, lok en wille, dot is de bern op’e TSO krije sille.
(Liefde, geluk en plezier, dat is wat de kinderen op de TSO zullen krijgen.)

Succes en geniet!