woensdag 23 december 2015

rubriek: ,

Spelvoorbeelden tijdens de tussenschoolse opvang

Tijdens de tussenschoolse opvang is het vaak onmogelijk elk kind individueel te begeleiden. Een bouwvoorbeeld aanbieden, kan wel vaak helpen. Kinderen die zichzelf goed vermaken, halen meestal alleen inspiratie uit spelvoorbeelden. Echter, kinderen die moeilijk tot spel komen, kunnen veel baat hebben bij deze voorbeelden. Hoe gebruik je een bouwvoorbeeld?

Spelvoorbeelden op niveau


Het begrijpen van spelvoorbeelden is deels leeftijdsafhankelijk (of afhankelijk van ontwikkelingsniveau). Jonge kinderen hebben het meest aan een ‘voelbaar’ spelvoorbeeld. Bijvoorbeeld een door een tso-medewerker gebouwd duplohuisje. Een foto van een bouwwerk valt ook onder een ‘eenvoudig’ spelvoorbeeld. Een getekend spelvoorbeeld is moeilijker, maar ook hierin zitten niveauverschillen. Zo zijn er bouwvoorbeelden realistisch getekend in 3d, voorbeelden in 2d zonder kleur, of zelfs enkel het bovenaanzicht met een cijferaanduiding voor het aantal lagen. Daarnaast bestaan de bouwwerken (of bouwvoorbeelden) van jonge kinderen uit minder bouwmaterialen als oudere kinderen.

Beginnen met spelen


Kinderen die moeilijk tot spel komen, kunnen door een spelvoorbeeld makkelijker een spel beginnen. Het is de kunst om het spelvoorbeeld af te stemmen op de spelontwikkeling en spelbeleving van het kind. Daardoor kan het kind het spelvoorbeeld ook daadwerkelijk vertalen in zijn of haar spel.

Moet het spel precies hetzelfde zijn?


Een spelvoorbeeld kan een kind helpen om te spelen. Wanneer een kind het spelvoorbeeld enkel als inspiratie gebruikt en verder zijn eigen spel speelt, heeft dit de voorkeur. Het spelvoorbeeld is tijdens vrije spelmomenten van het kind volledig ondergeschikt aan het uiteindelijke spel.


Waar vind je spelvoorbeelden?


Tastbare spelvoorbeelden maak je natuurlijk zelf, door foto’s te maken van je creaties. Het is ontzettend leuk om zelf ook te ontdekken, wat je allemaal met de materialen kunt doen! Verder is internet een ontzettende goede inspiratiebron. Wanneer je in een zoekmachine bijvoorbeeld bouwvoorbeeld duplo intoetst, verschijnen er veel voorbeelden.