donderdag 17 december 2015

rubriek: , ,

Nog meer aandacht voor vrijwilligers

Het CDA maakte op 7 december jl., de Nationale Vrijwilligersdag 2015, haar initiatiefnota Vrijwilligers zijn Kampioenen bekend, omdat zij vindt dat vrijwilligers meer waardering en minder onnodige regels verdienen. Kamerlid Hanke Bruins Slot heeft de nota op 11 december jl. aangeboden aan staatsecretaris van Rijn.

Onnodige drempels wegnemen


In de nota doet Hanke Bruins Slot van het CDA voorstellen om onnodige drempels en bureaucratie rond vrijwilligerswerk weg te nemen, bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering. Ook stelt het CDA voor om regels voor onkostenvergoedingen minder ingewikkeld te maken en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die met kinderen werken gratis beschikbaar te stellen.

Meer aandacht en waardering


Het is volgens het CDA nodig om meer aandacht en waardering te hebben voor vrijwilligerswerk. Ook bij de overheid. Bruins Slot:

"Nu de staatssecretaris de nota met voorstellen in ontvangst heeft genomen ben ik heel benieuwd welke voorstellen de regering overneemt. Het zijn allemaal problemen waar vrijwilligers in de praktijk tegen aan lopen. De oplossingen krijgt de staatssecretaris zo op een presenteerblaadje aangeboden. Zij zijn de mensen die zich inzetten voor de vrijwillige brandweer, voorleesouder zijn op school of scheidsrechter zijn bij de voetbalvereniging. Vrijwilligers zijn kampioenen."

Hoe gaat het verder?


De redactie van het Overblijfmagazine is in afwachting van reacties van het kabinet op de twee initiatiefnota’s: Vrijwilligers zijn kampioenen en In de bres voor vrijwilligers van tussenschoolse opvang!