zaterdag 14 november 2015

rubriek: , ,

Ander gedrag raakt ook de overblijf

(Geplaatst als bijdrage op Opiniepagina in Trouw op 13 november 2015)
Docenten in het basisonderwijs hebben behoefte aan meer scholing nu er meer zorgleerlingen zijn vanwege het passend onderwijs, meldde Trouw op 9 november. Die mogelijkheid wordt hun geboden door bijvoorbeeld de lerarenbeurs waarmee collegegeld en studieverlof kunnen worden betaald.

Behoefte aan pedagogische scholing


Maar ook overblijfmedewerkers worden geconfronteerd met ander gedrag. Ook bij het overblijven zijn nu meer kinderen met ADHD, autisme en kinderen met het downsyndroom of kinderen met andere problematiek. Wat mij als trainer van overblijfmedewerkers opvalt is dat scholen soms vergeten de overblijf hierover te informeren en hen pedagogisch te begeleiden.

Filmen van ander gedrag


Zo’n twee jaar geleden werd mij gevraagd of ik tijdens de overblijf wilde filmen op een school. Er was veel onrust en medewerkers zaten met de handen in het haar. Ik moest de directeur van de school erop wijzen dat het van belang was dat hij bij de nabespreking aanwezig zou zijn. Tijdens het overblijven waren er namelijk ook twee kinderen met ernstige ADHD waarover de medewerkers nauwelijks pedagogische informatie hadden gekregen. De filmbeelden spraken voor zich. Na afloop zei de directeur: ‘ Ik zie nu dat dit boven jullie macht gaat. Wij mogen dit eigenlijk niet van jullie vragen.’ Die erkenning bracht al heel veel ruimte.

Subsidie scholing


In het verleden is vanuit de overheid geld beschikbaar gesteld om overblijfmedewerkers te trainen. Deze subsidie is in 2012 stopgezet. Michel Rog (CDA) heeft nu een initiatiefnota ingediend om onder meer de vergoeding voor deze vrijwilligers te verhogen maar helaas niet om het broodnodige scholingsgeld te betalen. Scholen krijgen wel geld - €25,12 per leerling, per jaar - via de lumpsum om de overblijf te organiseren maar dit is helaas niet geoormerkt.

Warm pedagogisch klimaat


Overblijven is en blijft de verantwoordelijkheid van de school en die is gebaat bij een warm pedagogisch klimaat, dat niet stopt tussen de middag als het overblijven begint. Het leren van de kinderen wordt bevorderd door een rustige en fijne overblijf. Een goed middel hierbij is onder meer regelmatig overleggen en scholing bieden.

Scholing


Eén van de modules die veel wordt aangevraagd voor pedagogische scholing bij SCHOLARE, gaat over kijken naar gedrag op de overblijf. Wat is gedrag, wat is druk gedrag en wat is ADHD en autisme? Ik merk een enorme honger naar informatie en een grote bereidheid tot leren bij overblijfmedewerkers.

Kijken naar gedrag


We kijken naar filmbeelden en vooral naar onszelf. Wat zie je als je naar een kind kijkt. Wat is er aan de hand, wat is jouw oordeel en wat gebeurt er echt. Wat gebeurt er met jou? Hoe kun je reageren. Wat is druk gedrag, wat is ADHD en wat is autisme en welke tips kunnen we elkaar omgeven in het goed omgaan met ander gedrag.

Leren van elkaar


De ervaring is iedere keer weer dat het zinvol is dat je als overblijfteam dezelfde informatie krijgt, leert van elkaar en afspraken maakt. Daarin zit de waarde van scholing.