donderdag 15 oktober 2015

rubriek: ,

Vervolg initiatiefnota “In de bres voor vrijwilligers van tussenschoolse opvang”

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vanmorgen tijdens de procedurevergadering kort gesproken over de Initiatiefnota van Michel Rog over de TSO.
Besloten is allereerst een reactie van het Kabinet te vragen. Het Kabinet is verzocht om binnen enkele weken te reageren. Wie weet, staat dit onderwerp dan op agenda van de volgende vergadering van de vaste commissie voor OVW, op 19 november!
Wij volgen de ontwikkelingen.