woensdag 14 oktober 2015

rubriek: , ,

Tevredenheidsenquête voor vrijwillige tso-medewerkers

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden in de dynamische tso-wereld is het lastig om te peilen of uw vrijwillige tso-medewerkers tevreden zijn over hun taken. Of zij vinden dat de regels & afspraken eventueel moeten worden aangepast. En wat vinden zijn van uw rol als leidinggevende (coördinator)?

Hoe tevreden zijn uw vrijwillige tso-medewerkers?


Ook ik kreeg deze vraag tijdens mijn hbo-opleiding Management Kinderopvang. Eén van de moduleopdrachten voor bovengenoemde opleiding was dan ook: Zorg dat je zicht krijgt op de tevredenheid van je medewerkers. Om hierachter te komen heb ik deze tevredenheidsenquête ontworpen met als doel:

1) Het verkrijgen van informatie over de tevredenheid van de tso-medewerkers in:
        a) werkplezier
        b) taakverdeling
        c) de rol van u als leidinggevende
2) Verbeterpunten te ontdekken over bijvoorbeeld:
        a) het informeren
        b) het structureren
        c) het instrueren
        d) het motiveren

Gebruik een hulpmiddel voorafgaand aan een gesprek


Voordat u met de vrijwillige tso-medewerker in gesprek gaat, is het verstandig om eerst te onderzoeken hoe uw medewerkers denken over de dagelijkse gang van zaken. U kunt dit onderzoeken door hen vooraf deze tevredenheidsenquête in te laten vullen. Laat deze ruim voor het geplande gesprek aan u te overhandigen.

Goede voorbereiding is het halve werk


  • Op deze wijze hebben uw tso-medewerkers de tijd gehad na te denken over hun TSO, zijn zij, maar ook u goed voorbereid alvorens het gesprek aan te gaan. Wensen, verwachtingen en afspraken kunnen zo goed doordacht besproken worden.
  • Medewerkers krijgen vooraf de tijd om na te denken over hun eigen functioneren, het functioneren van de organisatie en kunnen ze verbeterpunten signaleren en dit tijdens dit gesprek ter tafel brengen.
  • U, als leidinggevende, heeft vooraf inzicht gekregen in de aandachtspunten die tijdens dit gesprek besproken moeten worden.
Veel succes met het gebruik van de enquête!

Meer weten over uw positie als leidinggevende?


Informeer dan nu naar een tso-coördinatorentraining bij ondergetekende of zie adminiris.nl.