maandag 12 oktober 2015

rubriek: ,

Michel Rog presenteert Initiatiefnota “In de bres voor vrijwilligers van tussenschoolse opvang”

Michel Rog, Tweede Kamerlid namens het CDA en tevens woordvoerder Onderwijs voor het CDA, heeft zich ingezet om een aantal zaken voor vrijwilligers bij de TSO recht te zetten. Omdat het belangrijk is dat er zoveel mogelijk politieke partijen interesse hebben om dit te steunen, kunnen helaas niet alle knelpunten opgelost worden.

Dit is zijn plan


Michel Rog wil het volgende gaan regelen
  • dat de onkostenvergoeding voor vrijwilligers omhoog gaat van €4,50 naar €5,30 p. uur;
  • dat de Belastingdienst het goedkeurt dat de kinderen van de vrijwilligers gratis mogen overblijven (als de vrijwilliger zelf ook aanwezig is);
  • dat een VOG verklaring (Verklaring omtrent het gedrag) voor een vrijwilliger van de TSO ook gratis wordt.

Onkostenvergoeding voor vrijwilligers


Hier is de laatste tijd veel om te doen geweest. Michel Rog ontdekte dat er sinds 2006 geen verhoging van de onkostenvergoeding is geweest. Terwijl het minimumloon, waar de onkostenvergoeding van is afgeleid, wel elk jaar is gestegen (in totaal zo’n 18%). Dit verschil wil hij graag opheffen door het uurtarief van de onkostenvergoeding te verhogen.

Kinderen van vrijwilligers bij TSO gratis overblijven


Hij hoorde dat de Belastingdienst het gratis overblijven van kinderen die bij de vrijwilliger horen tijdens de Tussenschoolse opvang als extra inkomsten zien. Omdat in veel gevallen de vrijwilliger zelf op zijn/haar kind(eren) past tijdens de tussenschoolse opvang is dit een kromme gedachte en daar moet dus snel duidelijkheid over komen.

VOG verklaring


Vrijwilligersorganisaties mogen gratis een VOG verklaring aanvragen voor de vrijwilligers. Basisscholen mogen dat helaas niet en dat wil Michel Rog graag toch voor elkaar krijgen.

Financiële gevolgen voor Ministerie


Door voor te rekenen wat deze aanpassingen voor het Ministerie extra zullen gaan kosten, probeert hij een verantwoording te krijgen. De bedoeling van deze Initiatiefnota is genoeg politieke partijen in te laten stemmen met dit plan, zodat er een officieel verzoek naar de staatssecretaris van Financiën (Wiebes) kan worden gestuurd om deze veranderingen door te voeren.

Zijn wij hier blij mee?


Dit is een prachtig begin! Wij beseffen heel goed dat hiermee niet alle problemen van de TSO opgelost zullen worden. Zo ziet de belastingdienst de opleidingskosten voor een vrijwilliger nog steeds als vrijwilligersvergoeding. En een vrijwilliger die altijd 4 dagen per week aanwezig is, kan door een verhoging van het uurtarief boven de maximale onkostenvergoeding uitkomen op jaarbasis. Maar met dat laatste kunnen we in de praktijk wel rekening houden!

Zie de Initiatiefnota tussenschoolse opvang van Rog op de website van het CDA.