dinsdag 8 september 2015

rubriek: , ,

Subsidie voor scholing TSO-medewerkers weer oormerken? Ja, graag!

Zoals we inmiddels allemaal weten; minimaal 50% van deze mensen moet geschoold/getraind op de werkvloer staan, dit al vanaf 2006, een goed besluit. Daarvoor is destijds een geoormerkte subsidie geboren.

Tot 2012 kregen basisscholen de mogelijkheid hun tso-krachten te laten scholen middels deze aan te vragen, geoormerkte, subsidie. Het was vervolgens de bedoeling van de minister dat vanaf 2013 scholen vanuit de lumpsum/materiële instandhouding (M.I.) de krachten blijvend gingen scholen.

Niet-geoormerkte subsidie


Iedere school ontvangt daarin jaarlijks namelijk een bedrag voor “verdere professionalisering en oplossen van personele knelpunten tijdens het overblijven” (in 2015: €25,12 euro per leerling). Scholen mogen echter zelf, met goedkeuring van de MR, beslissen hoe zij het geld besteden. Het ene jaar is meer nodig voor bijvoorbeeld digiborden, het andere jaar voor andere belangrijke zaken. Dat mag omdat je in deze geldstroom praat over niet-geoormerkte subsidie.

Weet uw (G)MR dat zij dit onderdeel van de schoolbegroting kunnen beïnvloeden?


Vreemd genoeg lijkt het erop dat zeer veel schoolleiders en MR-leden niet op de hoogte zijn dat de overheid jaarlijks zo’n 25 euro per leerling voor de tso beschikbaar stelt. Heeft uw school dit jaar de bijdrage voor de TSO moeten verhogen zodat scholing kan plaatsvinden? Dan heeft de MR dit mee beslist. Waren zij niet op de hoogte van dat onderdeel van de lumpsum/M.I.?

Het percentage geschoolde TSO-medewerkers loopt terug?


Voor erg veel organisaties die de TSO verzorgen op scholen is momenteel de vraag; van welk geld gaan wij onze mensen trainen? Moeten onze prijzen omhoog hiervoor? Deze worsteling is af te wenden en te voorkomen; als de minister besluit om de geoormerkte subsidie weer nieuw leven te blazen. Tot nu toe zijn er namelijk nog te weinig scholen die een gedeelte van de lumpsum/M.I. inderdaad aanwenden voor trainingen in de TSO. Een gemiddelde basisschool kan overigens met 2000 euro per jaar aan de minimumeis van 50% geschoolde krachten voldoen, tot 2012 ongeveer het maximum aan geoormerkte subsidie per school.

Het continurooster is niet de oplossing van het probleem, zo zegt nu ook het CNV


Eveneens bij het invoeren van een continurooster is de school verplicht minimaal 50% van de toezichthouders (exclusief leerkrachten) te scholen. Al is dit niet bij iedereen bekend, het is wel zeer logisch. Het CNV Onderwijs kwam vorige week naar buiten met de resultaten van een onderzoek dat zeer zwaarwegende redenen aangaf (wederom verhoogde werkdruk bij leerkrachten) om niet zo maar over te stappen naar een continurooster. Reden te meer subsidie weer te oormerken.

TSO verbeteren is niet alleen een kortere weg, maar steeds duidelijker, een betere weg!


Yolanda van Leest, coördinator/trainer TSO