woensdag 9 september 2015

rubriek: ,

Schoolregels en schoolafspraken ook tijdens de TSO?

Bij de start van het schooljaar of in een periode waarin je de regels en afspraken onder de loep neemt, wordt deze vraag heel actueel. Welke regels gelden op school? Hoe onderscheidt de TSO zich van de school? Welke afspraken worden gemaakt en met wie?

Huis- en omgangsregels


Huis- en omgangsregels als ‘wij lopen rustig door de gangen’ en ‘de buitendeur is altijd gesloten, behalve tijdens de lunchpauze’ worden over het algemeen overgenomen door de TSO organisatie.

Regels worden opgelegd, afspraken worden in overleg gemaakt


Onderzoek eens op welke manier kinderen inspraak kunnen hebben over de aanpak tussen de middag. Dan worden de regels ineens afspraken en zijn ze van jullie allemaal. Het gevoel van invloed hebben, geeft ook kinderen een goed gevoel en dat bevordert de sfeer!
Binnen een organisatie zijn altijd (ongeschreven) opgelegde regels. Als je op het punt staat om de regels en afspraken op een rijtje te zetten, denk er dan aan om ook de ongeschreven regels boven tafel te krijgen.

Van klaslokaal naar TSO lokaal


Hoe ziet het lokaal en de tafels tijdens de lunchpauze eruit op jullie school? Daar waar aan het begin van de lesdag de schriften en boeken op de hoek van de tafel worden gelegd, gaan tijdens de TSO de schoolspullen van tafel. Zo ziet de lunchtafel er gezelliger uit en wordt het schoolmateriaal niet vies. Kunnen kinderen gezellig in groepjes lunchen? Daarmee krijgen de kinderen ruimte om even echt vrij te zijn en zich te concentreren op andere activiteiten dan de schoolse.

Privacy gevoelige informatie


Regelmatig spreek ik met tso medewerkers en coördinatoren over privacy gevoelige informatie. Wat weet de tso-medewerker wel en wat niet? TSO-medewerkers hoeven niet te weten wat er precies met het kind aan de hand is, zij hebben alleen behoefte aan een geschikte manier waarop zij met het kind om kunnen gaan. Ben je ervan bewust dat ouders soms denken dat alle informatie over hun kind op school bekend is, dus dat de tso medewerker ook op de hoogte is?

Het is de school niet toegestaan informatie over haar leerlingen te delen met anderen.
De coördinator vraagt de ouders dus via het inschrijfformulier, of in een persoonlijk gesprek, of en welke bijzonderheden er zijn, waarmee de tso-medewerkers rekening mee kunnen houden. Een bewuste aanpak voor een kind kan de sfeer tijdens de TSO voor alle aanwezigen verbeteren. Moet je alleen wel weten welke aanpak de geschikte is.

Medicijngebruik


De school is verantwoordelijk voor een veilige- en kindvriendelijke omgeving. Als kinderen medicijnen gebruiken, laat ze dat dan gebruiken onder toeziend oog van hun leerkracht. Deze kent het kind vaak veel beter en ziet ook het effect van het medicijngebruik. De tso-medewerker heeft de zorg voor een (grote) groep kinderen, waarbij de kans aanwezig is dat zijn/haar aandacht afgeleid wordt. Zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden waarom het medicijngebruik niet of fout kan worden gebruikt. Vergissen is menselijk, maar in deze gevallen voor alle betrokkenen zeer ongewenst.

Samenwerken


Samenwerking tussen schoolpersoneel en tso-medewerkers is dus van groot belang, om de geslaagde pauze voor de kinderen te kunnen realiseren. En als de kinderen een prettige pauze hebben, kunnen de leerkrachten daar ook van genieten, tussen de middag en daarna.