vrijdag 4 september 2015

rubriek: ,

Scholen hebben geen geld voor tussenschoolse opvang

Voor leraren in het primair onderwijs schiet de lunchpauze er steeds vaker bij in als de school is overgestapt op het continurooster... CNV Onderwijs pleit er daarom voor dat SZW deze opvang subsidieert, net zoals de naschoolse opvang. Het is geen onderwijstijd maar kinderopvang.
lees verder bij CNV Onderwijs