maandag 14 september 2015

rubriek: ,

Mijn papa heeft mama geslagen en toen had mama bloed

Zomaar een opmerking van een kleuter tussen 2 happen van haar boterham door. Hoe zou jij reageren? Wat voel? Wat denk je?

Kinderen vertellen van alles


Als kinderen zich tijdens de tussenschoolse opvang bij jou op hun gemak voelen vertellen ze vaak van alles. Ze laten bijvoorbeeld trots hun nieuwe tas of jas zien. Ze vertellen over hun huisdier of over een uitstapje dat ze hebben gemaakt. Het heeft indruk op hen gemaakt. Ze delen het graag met je omdat je als tso-medewerker onderdeel bent van hun leefwereld.

Rustig en nuchter reageren


Reageren op een nieuwe jas is over het algemeen makkelijk. Reageren op “papa heeft mama geslagen” is een stuk moeilijker. Logisch, het roept een ander soort emotie bij je op. Misschien gaan er alarmbellen rinkelen en denk je aan huiselijk geweld. Je helpt het kind het beste door rustig en nuchter te reageren. Stel vragen als:
  • O ja? Waar had mama bloed?
  • Heb je gezien of gehoord dat papa mama sloeg?
  • Hoe vond je het dat papa mama sloeg?
  • Wie heeft het ook gezien? (bijv. broertjes/zusjes)
  • En, heeft papa geholpen om er een pleister op te doen?
  • Etc.

Door dit soort vragen te stellen en niet te oordelen bied je het kind ruimte om zich te uiten, steun of hulp te zoeken. Luister actief. Zorg dat het geen verhoor wordt. Houd het gesprek luchtig.

Val ouders nooit af


Val ouders nooit af! Daar help je een kind niet mee. Spanningen in een gezin/relatie kunnen zeer uiteenlopende en complexe oorzaken hebben. Het is belangrijk daar niet over te oordelen.

Vertel het de leerkracht


Meld altijd bij de groepsleerkracht wat je net te weten bent gekomen. Hij of zij kan verder inschatten wat er nodig is. Op alle scholen is het verplicht te werken volgens het stappenplan in de Meldcode Huiselijk Geweld. Hier wordt uiterst zorgvuldig mee omgegaan. Hoe sneller er gereageerd wordt op signalen van kinderen, hoe korter bedreigende situaties zullen duren. Weet dat er in Nederland jaarlijks 120.000 kinderenslachtoffer zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is 1 kind per klas.

De kleuter heeft het geweld gestopt!


De kleuter heeft er, hoe klein zij ook was, voor gezorgd dat het geweld is gestopt. De tso-medewerkster heeft de leerkracht geïnformeerd. Moeder is uitgenodigd voor een gesprek op school. De leerkracht deed dit gesprek samen met een speciaal op dit thema opgeleide IB’er. Door de toon en insteek waarvoor is gekozen durfde deze moeder veel over haar privésituatie te vertellen. Er bleek al langere tijd sprake te zijn van het huiselijk geweld. Moeder heeft veel gehuild en voelde zich enorm opgelucht dat zij dit geheim niet meer met zich mee hoefde te dragen. Om een lang verhaal kort te maken ... inmiddels wonen de ouders niet meer bij elkaar en is de sfeer thuis veel meer ontspannen.

Tip


Informeer op de school naar de Meldcode Huiselijk geweld. Wat wordt er van jou als tso-medewerker verwacht? Bij wie kun je terecht met je vragen of twijfels?