zondag 16 augustus 2015

rubriek: ,

Trap er niet in! 5 valkuilen aan het begin van het tso-seizoen

Het nieuwe schooljaar is gestart. Ik hoop dat je terugkijkt op een fijne vakantie! Je hebt waarschijnlijk een nieuwe groep kinderen. Het is weer even wennen voor iedereen.

Investeer de komende 6 weken in een positieve sfeer


Ja, zo lang duurt dat meestal! Dat doe je o.a. door vriendelijk en duidelijk te zijn. Toon interesse in de kinderen. Als je nu investeert zal je er het hele schoolseizoen plezier van hebben!

5 Regels


Weet welke 5 regels je in jouw groep gaat hanteren. Leg de regels op vriendelijk toon aan de kinderen uit. Vertel kort waarom de regel belangrijk is. Vertel ook wat je zal doen als iemand de regel overtreedt.

Pas op voor onderstaande valkuilen


1. Te toegeeflijk zijn

Ga niet in op alle wensen. Stel duidelijke grenzen.
Kinderen hebben leiding nodig.
Het geeft hen houvast en een veilig gevoel.

2. Vaak straf geven

Stimuleer gedrag dat je wilt zien en besteed niet teveel aandacht aan negatief gedrag.
Bespreek het kort het krachtig en zeg welk gedrag wel mag.
Als je negatief gedrag teveel aandacht geeft voelt het als een beloning. Het negatieve gedrag neemt dan toe.

3. Boosheid afkeuren

Als je een kind aanspreekt reageert hij misschien boos of geïrriteerd.
Bij een boos gevoel hoort een boze reactie. Verbied die reactie niet.
Als andere kinderen pijn wordt gedaan of er een onveilige situatie ontstaat grijp je wel in.

4. Inconsequent zijn

Als je de ene keer iets goed vindt en de andere keer het weer verbiedt zullen kinderen steeds proberen hun idee voor elkaar te krijgen. Dit kost zowel jou als de kinderen flink wat energie.
Zoals eerder gezegd, kinderen zijn je uiteindelijk “dankbaar” voor de grenzen die je stelt.

5. Voorbijgaan aan gevoelens van het kind

Toon begrip voor emoties van kinderen. Ieder kind ervaart situaties op de eigen manier.
Als kinderen zich begrepen en gezien voelen ontstaat (zelf)vertrouwen.

Geef gemeende, duidelijke complimenten


Houden kinderen zich aan een regel? Geef dan de eerste weken kort en krachtig aan waarom je dat prettig vindt. Bijvoorbeeld: “Wat fijn dat jullie de lege pakjes en zakjes in de prullenbak gooien. Zo laten we het lokaal weer netjes achter voor de middagles!”

Veel succes in de TSO!