vrijdag 14 augustus 2015

rubriek:

Aanmelden voor EU-Schoolfruit vanaf 31 augustus

Basisscholen die komend schooljaar willen deelnemen aan de schoolfruitregeling kunnen zich inschrijven van 31 augustus tot en met 11 september 2015. Er kunnen maximaal 1.900 basisscholen meedoen. Als bij inschrijving het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er loting plaats.
lees verder bij EU-Schoolfruit