zaterdag 4 juli 2015

rubriek:

Meer aandacht voor veiligheid op school

Veel scholen hebben hun werkwijze met betrekking tot de sociale veiligheid al goed beschreven. Ter versterking hiervan heeft de Eerste Kamer op 26 mei jl. ingestemd met een wetsvoorstel i.v.m. de verantwoordelijkheid van schoolbesturen betreffende de sociale veiligheid.
lees verder bij de Rijksoverheid