maandag 8 juni 2015

rubriek: ,

Uitslag POLL: Hoe tevreden ben je over hoe jullie genoemd worden?

We wilden heel graag weten hoe de medewerkers van de overblijf (of de TSO) op je school genoemd worden door de directie, leerkrachten en ouders. En of je eigenlijk liever met een andere benaming wordt aangesproken. Of dat je er gewoon geheel tevreden mee bent.

De uitslag van de poll


De poll bestond uit twee korte vragen en dit zijn de uitkomsten:


Conclusie: De TSO is van de overblijfjuffen!


Hoewel er maar ongeveer 100 ingevulde enquêtes zijn en de antwoorden dus niet als representatief kunnen worden beschouwd, kunnen we onder voorbehoud toch proberen een aantal conclusies te trekken:
  1. De meest populaire benaming in de TSO/overblijf is juf!
  2. Er worden in hoofdzaak 4 benamingen gebruikt: juf, moeder, kracht en medewerker
  3. Met de benaming moeder lijkt men het minst tevreden
  4. Het zou kunnen dat men i.p.v. moeder liever medewerker genoemd wordt.

Van overblijfmoeder naar tso-medewerker


In het artikel Van overblijfmoeder naar tso-medewerker stelden we deze vragen: Welk benaming doet nu het meeste recht aan de zwaarte, de taken en de verantwoordelijkheden van het werk? Welke benaming kan niet denigrerend gebruikt worden maar is eerder wat emanciperend? Met de uitslag deze poll kan de discussie hieromtrent nog niet worden afgesloten. De opmerkelijke uitkomst is dat de meesten juist juf genoemd worden en willen worden!