zaterdag 13 juni 2015

rubriek:

Invloed van MR op de TSO

Wanneer wordt voorgesteld om een externe partij het toezicht te laten uitoefenen tussen de middag in plaats van ouders van school dient de oudergeleding daarmee in te stemmen. Ook als de prijs per kind per dag wordt verhoogd of als de wijze waarop de kinderen worden ingedeeld in de groepen op een specifieke wijze verandert.
lees verder bij Voo