maandag 29 juni 2015

rubriek: ,

Continurooster niet altijd zaligmakend

Veel scholen lijken beïnvloed te worden door het woord continurooster, zeker als op hun school organisatorische obstakels zijn voor de invulling van het Overblijven. Nog steeds is er geen wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft hoe een kortere pauze een goede invloed kan hebben op de leerprestaties van kinderen, de sociale vaardigheden van deze opgroeiende mensen en de drukbezette dagindeling van leerkrachten.

Kiezen voor andere schooltijden? Wat is de echte reden?


Er zijn basisscholen die echt bij de basis van deze vraag stil staan en na gedegen zelfonderzoek met medewerking van alle geledingen, besluiten geen of slechts een kleine aanpassing in hun tijden te realiseren en bovenal, verkiezen om juist het overblijven te verbeteren.

Overblijven verbeteren - continurooster kent ook obstakels


Er is meer dan voldoende kennis in Nederland om het overblijven op iedere school te verbeteren of zodanig aan te passen dat obstakels zo goed als verdwijnen. Met minder moeite en geld dan men in eerste instantie verwacht. Het roer hoeft niet om, de zeilen moeten slechts zo gezet worden dat ze de juiste wind vangen. Want zeg nou zelf: verwachten we nu werkelijk dat tijdens de pauze van een continurooster er geen obstakels zijn?

Zes minder bekende redenen om te kiezen voor Overblijven en te besluiten tot verbetering waar dat nodig is

 1. De keuzevrijheid voor de ouders is een belangrijke overweging

  Zeker in het kader van "weer samen naar school" is voor juist deze kinderen het fijn om in een minder drukke omgeving even te pauzeren, bijvoorbeeld thuis, met de oppas even mee, dat soort mogelijkheden. Bij het speciaal onderwijs gaan kinderen wel de hele dag naar school (dit wordt in de media vaak naar voren gehaald) maar laten we daarbij geen appels met peren vergelijken: Bij het speciaal onderwijs zitten de kinderen sowieso de hele dag al in een kleinere groep bij elkaar. En er wordt daar de hele dag gezorgd voor een minder prikkelrijke omgeving.
 2. Uitrusten voor de leerkrachten

  Ook leerkrachten kunnen hierdoor een meer ontspannende pauze hebben, wat de werkvreugde voor hen alleen maar ten goede komt.
 3. Waardevolle overdracht

  Onofficiële gesprekken tussen leerkrachten levert vaak meer uitwisseling over kinderen dan wachten tot een officieel overlegmoment. Door de erg korte pauze verdwijnt voor hen deze zeer waardevolle overdracht van informatie.
 4. Naschoolse opvang of sleutelkinderen

  Door invoering van een continurooster worden veel ouders genoodzaakt minimaal een uur naschoolse opvang in te kopen (€ 6,75 per uur) als zij hun werktijd niet kunnen aanpassen. Dan ga ik er ook nog vanuit dat de naschoolse opvang hier in gaat voorzien. Momenteel is het zo dat een dagdeel moet worden afgenomen. Ook zullen er meer sleutelkinderen komen, voor dat uurtje.
  Overigens heb ik zelf af en toe het idee dat een continurooster erg omarmd wordt door de kinderopvang en vanuit die hoek sterk gestimuleerd wordt.
 5. Overblijven is echt te verbeteren

  • Kijk in de keukens van scholen waar dit goed loopt, voorbeelden genoeg in het land.
  • Neem een gedegen adviseur in de arm. Gedegen, want ook hier is er wildgroei zoals bij iedere andere vorm van bedrijfsvoering.
  • Al 14 jaar is subsidie aanwezig voor trainingen en oplossen van personele knelpunten bij het overblijven. Maak er gebruik van!
  • Zorg voor vaste gezichten. Kinderen blijven beter in beeld in hun vrije tijd omdat ze gevolgd worden. Er wordt gezien dat “Jantje vandaag weer geplaagd wordt” en “Pietje zijn drinken weer niet op heeft”.
  Dit is echt veel minder tijdsinvestering voor de school dan zorgen dat de pauze tijdens een continurooster goed EN verantwoordelijk verloopt.
 6. De gezonde school staat hoog op de agenda

  Wist u dat hierbij ook het advies is: neem de tijd om te eten? Dat gaat niet in een kwartier als je 8 jaar bent. Bij een continurooster eten de kinderen in een kwartier alles op... Wat is wijsheid? In alle landen waar kinderen naar school gaan, wordt tussen de middag ruim de tijd genomen hiervoor, behalve in Nederland?

Yolanda van Leest, coördinator/trainer TSO