maandag 15 juni 2015

rubriek:

CDA wil uur vrijwilligersvergoeding verhogen naar € 5,30 per uur

Uit dit artikel in BN De Stem en De Stentor blijkt dat dhr. Rog van het CDA de vrijwilligersvergoeding van €4,50 wil verhogen naar €5,30 per uur. Hoewel het een bescheiden verhoging is, lijkt dit toch een mooi gebaar. Wij plaatsen een paar kanttekeningen.

Het gaat niet om de vergoeding per uur maar om een goede verantwoording van de tijd per keer


  • Een verhoging van de vrijwilligersvergoeding betekent dat je met minder uren al aan de maandgrens van €150 en de jaargrens van €1500 geraakt. Je zult dus meer overblijf-medewerkers moeten rekruteren en meer kosten moet maken om deze op te leiden en in te werken;
  • Je zult de maand- en jaargrenzen dus tegelijkertijd moeten ophogen naar bijv. €175 en resp. €1750;
  • Het probleem zit hem niet zozeer in de vergoeding per uur, maar in de calculatie en verantwoording van alle ingezette tijd per keer. De overblijf zelf duurt misschien 1 uur, maar daar omheen zijn er nog extra tijdsbestedingen zoals boodschappen doen, voorbespreking, nabespreking, teamvergadering enzovoort. Deze dienen alle ingecalculeerd te worden. Dan kom je vaak uit op 8, 9 of 10 euro. Gebruik de calculator van TSO-ASSISTENT.

Oppassen op de eigen kinderen is geen keuze maar een must


Is het rekruteren van overblijf-medewerkers soms lastig? Bedenk dan dat voor een moeder die haar eigen kinderen tussen de middag thuis opvangt en op een dag besluit om dit voortaan op school te doen (maar dan tevens voor de kinderen van de werkende ouders) het natuurlijk geen optie is om haar eigen kinderen dan maar alleen thuis te laten. Een overblijf-moeder MOET wel haar eigen kinderen laten overblijven.

Deze maatschappelijke inzet mag je natuurlijk nooit bestraffen met een aftrek van de overblijfkosten op de vrijwilligersvergoeding. Stel ze heeft 3 kinderen en de overblijf kost €2,50 per keer. Op een school waar de vrijwilligersvergoeding slechts € 7,50 bedraagt (die bestaan helaas) zou ze dus nooit overblijfmoeder worden.

VOG moet gratis zijn


Dat uitgerekend voor de TSO de VOG niet gratis is en voor zoveel andere vrijwilligers wel, lijkt misschien een willekeurige maatregel. Er is echter wel over nagedacht vrezen wij: Het gaat hier namelijk om een zeer grote, niet georganiseerde groep medewerkers die geen vuist kan maken - in Nederland ongeveer 70.000! Dat is een flinke inkomstenbron voor de overheid. En tevens wederom een aanslag op de TSO. Zie ook Teleurgesteld: Geen gratis VOG voor de TSO.