dinsdag 26 mei 2015

rubriek: ,

De kracht van vooraf

Afgelopen week vroeg een TSO medewerkster mijn advies.
Ieder keer als ze in de tussenschoolse opvang werkt heeft ze hetzelfde probleem met 2 kinderen.
Het is gedrag dat haar stoort. Deze 2 kinderen maken de rest van de groep onrustig.
Ze heeft dan meer moeite om orde te houden.

Gedrag dat onrust bij andere kinderen veroorzaakt


Het ene kind staat steeds op tijdens het eten terwijl de afspraak is dat je blijft zitten
Het andere kind roept vaak iets naar een klasgenoot aan de andere kant van het lokaal.
Andere kinderen gaan er dan ook op reageren.
Ze waarschuwt deze kinderen vaak. Soms stuurt ze één van hen naar de gang of naar de coördinator. Toch verandert er niets aan het gedrag.

Maak in dit soort situaties van onrust gebruik van de kracht van vooraf!


 1. Neem het kind even apart voor je de groep in gaat.
 2. Zeg op vriendelijke toon bijv: “Ik merk dat je tijdens het eten steeds opstaat. Ik vind dat lastig omdat het dan onrustig wordt in de groep. Ik waarschuw je nu vaak. Eigenlijk vind ik dat niet fijn.”
 3. Houd nu even je mond. (MOEILIJK!!!!) Als jij je mond houdt heb je grote kans dat het kind uit zichzelf iets gaat vertellen dat waardevolle informatie geeft over de situatie.
 4. Zo nee, zeg dan nog steeds op vriendelijke toon: “Wat helpt jou om 10 minuten te blijven zitten?”
 5. De meeste kinderen hebben nu een idee.
  Voer als het maar enigszins mogelijk is het idee uit. Moedig het kind (onopvallend voor de rest van de groep) aan als je merkt dat het goed gaat.
 6. Bespreek aan het eind van de TSO hoe jullie vonden dat het ging.
  Werkte het? Wat wel en wat kan nog beter?
  Werkte het niet? Vraag dan: ”Misschien heb je nog een ander idee voor morgen?”

Denk niet te snel dat je hier geen tijd voor hebt


Deze gesprekjes duren meestal korter dan je denkt.
Realiseer je ook dat je iets zult moeten investeren als je een situatie wilt veranderen.
Als je kinderen op deze manier aanspreekt voelen zij zich serieus genomen.
Ook heb jij nu de kans om rustig te vertellen waarom je het graag anders zou zien.
Je verbetert op zo’n moment de relatie.
Je bent veel krachtiger in je communicatie als je nog niet geïrriteerd of boos bent.

Veel succes in de TSO!