zondag 26 april 2015

rubriek:

Verklaring omtrent het gedrag overblijfmedewerkers

Allen die toezicht houden op de leerlingen tijdens het overblijven, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. Dit geldt ook voor vrijwilligers, zo benadrukte staatssecretaris Dekker tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 17 maart. Bij aanstelling moet bij de gemeente een VOG worden aangevraagd. Deze dient te worden opgenomen in het dossier van het personeelslid of de vrijwilliger. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

lees verder bij de Onderwijsinspectie