zaterdag 11 april 2015

rubriek: ,

5 tips voor positief contact met jongens in de TSO

Wist je dat

 1. Vrouwen vaak minder geduld hebben t.o.v. jongensgedrag dan t.o.v. meisjesgedrag?
 2. Vrouwen jongens vaker waarschuwen dan meisjes?
 3. Het vrouwenbrein het geluid dat jongens tijdens hun spel maken al snel ervaart als herrie?
 4. Jongens vooral vrouwen om zich heen hebben in de kinderopvang en op de basisschool en daardoor veel “op hun kop” krijgen?

Jongens hebben meer ruimte nodig. Het is belangrijk dat je richting geeft i.p.v. steeds verbieden.

Zo draag je bij aan een positief contact met jongens:

 1. Jongens onderzoeken graag en gaan anders met materialen om dan meisjes.
  Zij hebben dit nodig om te leren en ervaren.
  Zijn de materialen tijdens de TSO “jongensproof”?
 2. Laat de jongens sjouwen, bouwen en experimenteren, dat doen ze graag.
  Wees niet te bang voor het feit dat zij zich kunnen bezeren. Daar leren ze van.
 3. Geef eens zomaar aandacht aan jongens. Uit observatie blijkt dat zij vooral worden aangesproken als ze iets doen wat niet gewenst is.
 4. Jongens houden van fysiek contact. Geef ze af en toe een high five, een hand of een klapje op hun rug of schouder als ze iets goed gedaan hebben. (Overdrijf dit niet!)
 5. Gebruik weinig woorden als je jongens aanspreekt op gedrag. Jouw boodschap komt dan beter over.

Veel succes in de TSO!