zondag 1 maart 2015

rubriek: ,

Wat vinden jullie overblijfkinderen van de tussenschoolse opvang?

Hoor jij af en toe uitspraken als ‘Ik wil eigenlijk niet overblijven!’ en ‘Overblijven is stom!’ ? Mooi! Daar kunnen jullie wat mee doen! Tenslotte zijn de organisatie, de tso-medewerkers én de kinderen samen verantwoordelijk voor een fijne overblijftijd!

Een goed gesprek tijdens de TSO


Ga de situatie dus niet uit de weg, maar maak tijd voor een goed gesprek tijdens de TSO. Echte aandacht, een luisterend oor, dat is waar kinderen behoefte aan hebben. Vertellen over gevoelens kan opluchting bieden, daardoor voelt een mens en dus ook een kind zich vaak een stuk beter. Het kan zomaar zijn, dat het overblijven best meevalt, maar dat het kind moe is en liever thuis of bij oma of opa een rustige pauze had gewild. Er kan van alles aan de hand zijn, maar soms vindt het kind de TSO gewoon saai!

Kinderparticipatie


Met kinderen samen nadenken over leuke activiteiten of een specifieke situatie in bij de TSO, zoals het creëren van een rustig hoekje voor als je moe bent. Samen beslissingen nemen en voor de uitvoering samen verantwoordelijk te zijn, dat is kinderparticipatie en dat kan ook tijdens het overblijven. Door kinderen de gelegenheid te geven initiatieven te ontplooien, groeit hun zelfvertrouwen. Stapje voor stapje bereiden wij hen voor op de participatiemaatschappij. Wist je dat kinderparticipatie is opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind?

Een uitdaging voor de tso-medewerker


Het is best lastig om als volwassene echt te luisteren en niet te oordelen over dat wat een kind vertelt. Onbewust komen allerlei ervaringen en eigen ideeën naar boven. Een volwassene die niet echt luistert maar zaken invult, geeft het kind (onbewust) het idee dat het weinig zin heeft om zelf echt creatief na te denken. De volwassene weet het toch beter… Als een kind het vertrouwen heeft in de tso-medewerker én een eigen (afwijkende) mening durft te verkondigen, is dat zeker een compliment waard! Voor het kind én voor de tso-medewerker.

Leuke ideeën voor buitenspelen


Stel je voor dat een kind tegen je zegt dat er niets leuks te doen is tijdens het buitenspelen. Probeer dan een groepje kinderen ideeën te laten verzamelen, over wat er allemaal leuk zou kunnen zijn om te doen op het schoolplein. Hopelijk komt er een lange lijst van leuke activiteiten, voor jongens én meisjes van verschillende leeftijden. Als gesprekspartner beschrijf je vervolgens, zonder te oordelen, een aantal voorstellen met daarbij de gevolgen ervan. De kinderen kunnen vervolgens aan de slag met een plan van aanpak om de leukste activiteiten te realiseren.

Tips


  • Vraag overblijfkinderen gespreksonderwerpen in de ideeënbus te stoppen en vergader één keer per drie maanden met een groepje gekozen kinderen (de overblijfkinderraad).
  • Voer één keer per schooljaar een enquête (met kleurwedstrijd) uit.

Heb jij ervaringen met kinderparticipatie tijdens de TSO? Ik ben benieuwd!