vrijdag 27 maart 2015

rubriek: ,

Van overblijfmoeder naar tso-medewerker

Binnen de redactie hadden we een pittige discussie over wat nu een goede benaming zou zijn. We hebben ze allemaal besproken en van commentaar voorzien. De hamvragen waren telkens: Welk benaming doet nu het meeste recht aan de zwaarte, de taken en de verantwoordelijkheden van het werk? Welke benaming kan niet denigrerend gebruikt worden maar is eerder wat emanciperend?

Overblijf of TSO?


Daarbij speelde nog een vraag: Gebruiken we TSO of Overblijf? Of broodschool of Tussen de Middag Opvang (TMO)? Liever TSO, denken wij, omdat het goed zegt wat het is: TussenSchoolse Opvang. Het woord overblijf is echter heel erg ingeburgerd en wordt op school door ouders en kinderen het meest gebruikt. We kiezen voor gebruik binnen het Overblijf Magazine toch voor TSO omdat TSO het verschil duidelijk aangeeft met andere opvang zoals de naschoolse, buitenschoolse enz. En door het TSO te noemen maken we het gelijkwaardig aan andere vormen van kinderopvang. Tenslotte is dit magazine bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de TSO en niet voor ouders en kinderen.

De kanshebbers


Beperken we ons voor het gemak even tot TSO dan blijven er nog steeds veel benamingen over:
  • tso-leidster - Dit roept verwarring op met de leidende functie die de tso-coördinator heeft binnen de TSO. We zijn immers op zoek naar de beste benaming voor de gewone medewerker bij de TSO en niet voor de coördinator.

  • tso-kracht - Deze is twijfelachtig en wordt soms wat denigrerend ervaren. Het is mooi neutraal maar een beetje leeg. Vergelijk het eens met arbeidskracht. Dan kan ook nog van alles betekenen. Het is niet fout, maar het geeft te weinig zeggingskracht.

  • tso-hulp - Dat zou in sommige gevallen kunnen, maar dan alleen voor een stagiaire, een invalster of een onervaren starter die begeleid wordt door een ervaren collega. Dus niet geschikt voor degenen met scholing en ervaring.

  • tso-begeleidster - Dit is zo gek nog niet, hoewel het soms denigrerend wordt ervaren. Het geeft in elk geval iets aan over de rol die je hebt. Professionele medewerkers met een opleiding en een dienstverband doe je er echter mee te kort.

  • tso-moeder - Bijna allen die bij een TSO werken zijn moeder (of vader). Dat wisten we al en daarom hoeft het niet nog eens in de benaming terug te komen. Het is iets te geringschattend, want ze spelen bij de TSO geen moeder over kinderen van anderen. Ze zijn neutraal, deskundig, vaak geschoold, ervaren met groepsgedrag en functioneren binnen een organisatie. Met het woord moeder, hoe mooi dat ook is, doe je te kort.

  • tso-medewerker - Er is hiermee een goed onderscheid mogelijk tussen medewerkers en coördinatoren. Medewerker is een gangbare benaming die je tegenkomt bij vele bedrijven en instellingen en is breed genoeg om zowel de ongeschoolde vrijwilliger als de opgeleide, professionele, pedagogisch medewerker onder te vatten. Een pedagogisch medewerker is een tso-medewerker, maar een tso-medewerker is geen pedagogisch werker. Onderscheid mag er zijn. Top!

  • tso-vrijwilliger - De nadruk op de vrijwilligheid doet geen recht aan ervaring, scholing en vaak lange trouw aan de TSO. Vrijwilliger klinkt ook wat vrijblijvend en kan zelfs denigrerend gebruikt worden (“ze is slechts vrijwilliger”). En tenslotte zijn we allemaal vrijwilliger, ook de minister-president gaat vrijwillig naar zijn werk. Om daar nu alle nadruk op te leggen, nee. Het gaat niet om het wel of niet hebben van een dienstverband, maar om de inhoud van de functie.

  • pedagogisch medewerker - Dit doet eer aan de opleiding die je moet hebben gehad om je zo te mogen noemen. Aangezien de scholingseis lager is en slechts 50% geschoold dient te zijn, is dit toepasselijk op slechts een beperkte groep.

  • pleinwacht - Dit lijkt wat beperkt in taakopvatting, hoewel het veel voorkomt dat alleen op het plein begeleid wordt. Bij een volledige TSO wordt ook binnen gespeeld en binnen gegeten, opgeruimd, voorbereid, nabesproken enz., enz..

  • tso-juf - Dit roept verwarring op met de leerkrachten. Tso-medewerkers geven nu eenmaal geen les.

En de winnaar is: tso-medewerker!


Enkele benamingen vonden wij redelijk maar toch twijfelachtig zoals tso-kracht en overblijfmedewerker. Over de benaming tso-medewerker waren we het unaniem eens. Deze is breed toepasbaar, zowel op betaalde als vrijwillige medewerkers en zowel op opgeleide als niet-opgeleide medewerkers. Ze beschrijft de inhoud van de functie en zet deze op een bepaald niveau neer. We vonden het de meest emanciperende benaming. In het vervolg zullen we daarom alleen nog als benaming gebruiken: tso-medewerker!

Hoe willen jullie genoemd worden?


Maar misschien doe jij ons nog van gedachte veranderen. We hebben een poll (mini-enquête) gemaakt! Kijk onderaan op deze website:
- In de bovenste rij kun je aangeven hoe jullie nu op jouw school genoemd worden;
- In de onderste rij kun je kiezen hoe je zou willen dat jullie genoemd worden.

Vinken dus! (En vergeet niet daarna te klikken op Stemmen!) Wij zijn heel benieuwd naar hoe tevreden jullie zijn over hoe jullie genoemd worden!