vrijdag 13 maart 2015

rubriek: ,

Aangifte inkomstenbelasting 2014

Vrijwilligersvergoeding is GEEN 'Inkomsten uit overig werk'!


Vanaf 1 maart is het weer mogelijk uw aangifte formulier voor de inkomstenbelasting te downloaden via site van de Belastingdienst. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u het overzicht binnen wat de Belastingdienst van u denkt te weten, de vooringevulde aangifte. Controle hiervan is altijd op zijn plaats. Ook de Belastingdienst kan fouten maken.

Aangifteperiode verlengd tot en met 30 april 2015


Voor het eerst dit jaar is de aangifteperiode 2 maanden tw. van 1 maart t/m 30 april, 1 maand langer dan voorgaande jaren.

Geen inkomsten uit overig werk (niet in loondienst)


De praktijk leert dat veel vrijwilligers hun vrijwilligersvergoeding zien als inkomen en dit invullen bij de post 'Inkomsten uit overige werk (niet in loondienst)'. Niet doen dus, tenzij deze vergoeding niet voldoet aan de onderstaande regels.

Uw TSO vrijwilligersorganisatie voldoet aan de regels rond de belastingvrije vrijwilligersvergoeding t.w.:
23 jaar of ouder maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en nooit meer dan € 1500 per jaar, wordt dit gezien als onkostenvergoeding en NIET als inkomsten uit overig werk. (Jonger dan 23 maximaal € 2,50 per uur.)

Informeer bij uw TSO organisatie hoe zij dit hebben berekend om te kunnen voldoen aan bovenstaande regels. Zij mogen hierbij rekening houden met alle tijdsinvestering die u doet voor dit tso-vrijwilligerswerk. Het mag dus meer zijn dan € 4,50 per lunchpauzetijd voor de kinderen. Er bestaat hiervoor een handige tso-calculator.

Aftrekposten


Omdat de vrijwilligersvergoeding niet wordt gezien als inkomen, kunt u hier dus ook geen aftrekposten voor opvoeren. Wel is er een mogelijkheid om gebruik te maken van aftrekposten voor de door u gemaakte kosten voor bijvoorbeeld studie en niet vergoede ziektekosten (buiten uw eigen risico).

Corrigeren


Heeft u uw aangifte al verzonden, weet dan dat u dit nog kunt wijzigen, door het opnieuw insturen van uw gecorrigeerde aangifte. Laat u goed informeren door een deskundige bv via uw vakbond of boekhoudkantoor.