zondag 15 februari 2015

rubriek: , ,

Trots op ons team

In 2005 werd ik gevraagd om deel te nemen in een Ouderraad. Mijn kinderen waren, door een verhuizing, nieuw op deze school. Korte tijd later werd de Wet Primair Onderwijs aangescherpt met betrekking tot de TussenSchoolse Opvang.

Als oud MR-lid en overblijfmoeder, kreeg ik gelijk deze nieuwe wet op mijn bordje. Kort na mijn intrede bij de Ouderraad, ging ik eens kijken bij de TSO. Ik ging er immers vanuit dat als iets mijn taak is, ik toch minimaal moest weten wat er speelde. De toenmalige krachten waren erg verbaasd mij te zien, want al enkele jaren was er weinig tot geen persoonlijk contact geweest tussen de Ouderraad en de TSO.

Nu, 10 jaar later van Ouderraad naar Stichting


De organisatie liep in 2005 al goed. En samen is het gelukt, met de jarenlange ervaring en kennis van de zittende tso-medewerkers, hier een professionele TSO van te maken. Rekening houdend met alle nieuwe wetten en regelgevingen. Los van de ouderraad en in stichtingvorm.
Ook alle nieuwe medewerkers hebben hun eigen kwaliteiten kunnen en willen inzetten voor verdere professionalisering. Meedenken, meepraten, cursussen volgen, tso-overleg en betrokkenheid van de directie zorgt ervoor dat veel tso-medewerkers -vaak al jarenlang- ons team versterken.

Van overblijfmoeder naar TussenSchoolse Opvang Medewerker (TSOMW-er)


U merkt al dat mijn tekst begon met overblijfmoeder (wat dan met de vaders of diegene die geen kinderen hebben?) en tussentijds veranderd is in TussenSchoolse Opvang Medewerker. Het is een vak, net als bijvoorbeeld medewerker in de buitenschoolse opvang een vak is. Het feit dat ons hele team uit vrijwilligers bestaat zegt niets over de kwaliteit van onze TSO. Wel zegt het heel veel over de inzet van ons team.

Trots op de TSO


Met veel trots durf ik dan ook te stellen dat wij zeker niet onderdoen voor een organisatie met medewerkers in loondienst. Sterker nog, ik ben benieuwd of daar medewerkers zijn die al ruim voor tijd aanwezig zijn? En alle tijd vrijmaken om ook na afloop na te praten en zaken goed over te dragen? Kent u zulke TSO medewerkers? Ik wel!

Nationale Overblijfdag: Team in het zonnetje


Daarom wil ik vooruitlopend op de Nationale Overblijfdag op 4 juni a.s. ons team graag met u delen met de bijgevoegde foto. Niet alleen ben ik zelf werkzaam in de TussenSchoolse Opvang, maar ook als trainer en adviseur voor de TSO kom ik op veel locaties ivm het geven van advies en trainingen. Daarom weet ik dat er overal in ons land zeer actieve vrijwilligersteams zijn. Ik hoop dat, als u uw tso-team hierin herkend, u met hun toestemming ook een reactie of foto wilt plaatsen.

Wees ook trots op uw team en zet ze in het zonnetje!