maandag 23 februari 2015

rubriek: ,

Speel samen tijdens het overblijven

Met enige regelmaat zal je tijdens de TSO gesprekken voeren met kinderen die ruzie krijgen tijdens het samenspelen. Volgens Koen speelt Jasper niet eerlijk, volgens Jasper begrijpt Koen niets van het spel. Tja, en daar sta je dan als tso-medewerker …

Samen spelen


Zoals kinderen spelvaardigheden ontwikkelen voor het eigen spel, ontwikkelen ze deze ook voor het samenspelen. Een jong kind is in het spel veelal gericht op zichzelf, naarmate het kind ouder wordt, groeit hierin ook de betrokkenheid naar het spel met een ander. Een andere persoon kan bijvoorbeeld een functie vervullen in zijn of haar spel. Samen een tekening maken, gaat 2x zo snel. De één speelt vader, de ander moeder. En een bal over trappen, is vaak leuker samen dan alleen tegen de muur.

Sociale regels


In het samenspel zijn er veel sociale spelregels. Deze regels leren kinderen spelenderwijs, maar ook van en door de tso-medewerker. De regels die al tijdens het alleen spelen zijn opgedaan, worden hierin ook gebruikt.

Leren tijdens het spelen


Daarnaast leren kinderen zaken als:
- hoe ga je met elkaar om;
- beurtgedrag;
- elkaar steunen;
- samen werken ;
- omgaan met winnen en verliezen.

Spelbeleving


Veel kinderen beleven een spel op hun eigen unieke manier. Het begrijpen van elkaar en daarbij de spelsituatie, kan nogal eens lastig zijn. Waar de één vindt dat de ander te langzaam loopt, vindt de ander dat de bal te hard getrapt is. Tja, en dan? Door het verhaal van alle kinderen te horen, is het vaak snel inzichtelijk hoe de kinderen het spel beleefd hebben. De spelbeleving groeit onder andere door de algehele ontwikkeling én positieve en negatieve spelervaringen.

Begeleiding door de tso-medewerker


Door te weten hoe de spelsituatie door de verschillende individuen beleefd is, kan er uitleg gegeven en begrip gevraagd worden voor elkaars gedrag. Vervolgens kan het zinvol zijn samen naar het vervolg te kijken. Lijkt deze situatie éénmalig of zich te herhalen? Voldoen de huidige regels of is het zinvol nieuwe spelregels af te spreken?