dinsdag 10 februari 2015

rubriek:

Meer erkenning en waardering voor tso-medewerkers

De visie van het Overblijf Magazine op de TSO en de medewerkers


In Nederland wordt de Tussenschoolse Opvang aangeboden door teams in zeer verschillende samenstelling: vrijwilligers, professionele pedagogisch medewerkers kinderopvang, ouders van kinderen uit de betreffende klas, studenten en alle mogelijke combinaties hiervan. En met verschillende taakinvulling: het begeleiden bij de lunch, bij het buitenspelen of beide.

De opleiding, achtergrond en ervaring van tso-medewerkers is heel divers. Wat hen verbindt is dat zij veelal dezelfde vragen hebben als het gaat om het begeleiden van een groep kinderen. Daarnaast hebben de tso-coördinatoren hun eigen vragen.

Veelzijdige benadering


Het overblijfmagazine wil hier zo goed mogelijk op inspelen door in haar aanbod aan informatie de vele invalshoeken van de TSO naar voren te laten komen, met redacteuren die elk hun eigen specialisatie hebben: Spelen, bewegen, gezonde voeding, EHBO, pedagogiek, orthopedagogiek, organisatie, financiën, administratie, teambuilding, intervisie enzovoort.

Professionele scholing en ervaringsdeskundigheid


De meeste tso-medewerkers hebben scholing gevolgd voor hun werk in de TSO, hetzij als vrijwillig medewerker, hetzij als pedagogisch medewerker SPW3 of hoger. Niet opgeleide medewerkers hebben in hun leven echter relevante ervaringen opgedaan en wellicht andere opleidingen genoten die ze met succes kunnen inzetten bij de TSO.

Voor alle vrijwillige, professionele, opgeleide en niet-opgeleide tso-medewerkers geldt dat zij mogelijk jarenlange ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van groepen kinderen. Door het onderling nabespreken van begeleidingssituaties en moeilijk gedrag en met het uitwisselen van tips en advies, heeft men in de praktijk een schat aan ervaring opgedaan om trots op te zijn.

Naar een gelijkwaardige positie van de tso-medewerkers


In de visie van de redactie van het Overblijf Magazine mag er meer erkenning en waardering komen voor de tso-medewerkers. Wat zij bijdragen en welke problemen zij oplossen zou beter kunnen worden gezien door de omgeving, de directie, leerkrachten en ouders. Uiteraard verschilt dit van school tot school.

Gebrek aan erkenning maakt het soms moeilijk voor tso-medewerkers om gehoord te worden, door zowel de kinderen (als het gaat om correctie van ongewenst gedrag), door de ouders (voor wat betreft bijvoorbeeld het tijdig afmelden of betalen), door de leerkrachten (om een goede overdracht te krijgen of te geven) en door de directie (als het gaat om financiën te verkrijgen voor scholing en de besteding van de surplus die de TSO soms genereert).

Deskundigheidsbevordering en professionalisering


Bij de redactie van het Overblijf Magazine leefde al vanaf de oprichting de wens om een jaarlijks een educatief evenement te organiseren voor de TSO, zoals voorheen de Overblijfconferentie.

TSO Markt


Deze wens lijkt vorm te gaan krijgen onder de voorlopige titel TSO Markt. Dit gezamenlijke initiatief van de redactie zal vermoedelijk starten in het najaar van 2015. De intentie is om op 4 à 5 gespreide locaties in het land een inspireerde dag aan te bieden aan tso-medewerkers en -coördinatoren. Er zal een programma worden samengesteld met uiteenlopende onderwerpen waaruit gekozen kan worden.

De eerste donderdag van juni is voortaan NATIONALE OVERBLIJFDAG!


Daarnaast zal het Overblijf Magazine een tweede initiatief lanceren, de Nationale Overblijfdag. Deze bijzondere dag is bedoeld om het tso-team in het zonnetje te zetten door de school (directie, leerkrachten, ouders en kinderen). Het Overblijf Magazine ziet hierbij voor zichzelf de rol weggelegd om de school (directie, MR, OR) te prikkelen om de Nationale Overblijfdag jaarlijks met enthousiasme te gaan vieren en ideeën voor de invulling ervan aan te reiken. 4 Juni 2015 is het zover!

De boodschap is: Communiceer!


De redactie wil tso-coördinatoren de boodschap meegeven het team meer te profileren, meer met de directe omgeving te communiceren wie ze zijn, wat ze doen en hoe goed ze zijn in hun werk. We geloven dat teams die zich duidelijk profileren tegenover directie, ouders en leerkrachten, de school daarmee sterker weten te prikkelen om de Nationale Overblijfdag te vieren en een goede invulling te geven. En dat komt uiteindelijk de kwaliteit van de TSO ten goede!

namens de redactie,
TSO-ASSISTENT