maandag 26 januari 2015

rubriek: ,

Verklaring Omtrent Gedrag - een grensgeval

Uw tso-medewerker woont niet in Nederland?


Veel tso-locaties staan langs de Nederlandse grens. Het zou dus kunnen dat uw tso-medewerker net even over de Nederlandse grens woont in België of Duitsland. De tso-medewerker staat dus niet ingeschreven als inwoner van een Nederlandse Gemeente.

Waar vraagt u dan de VOG aan?


Deze verklaring moet dan rechtstreeks worden aangevraagd bij:
Ministerie van Veiligheid en Justitie à € 30,05 en dit kan niet via eHerkenning.

Hoe?

  1. U vult dan samen met de tso-medewerker in het aanvraagformulier in, zoals gebruikelijk;
  2. U zorg voor de betaling van € 30,05 op de bankrekening van het genoemde Ministerie, met vermelding van de naam van de aanvrager (de tso-medewerker);
  3. Een schrijven/document van de tso-organisatie die deze VOG verlangt;
  4. Een betalingbewijs (bv. een kopie van een bankafschrift) stuurt u dan rechtstreeks naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag, samen met het aanvraagformulier van 6 pagina's, een kopie van een geldig ID bewijs en een schrijven/document van de tso-organisatie.

Let op

  • Bij betalingen vanuit het buitenland kan de bank extra kosten in rekening brengen. Bespreek dit met uw tso-organisatie voor een oplossing.
  • U kunt identiteitsfraude voorkomen door gebruik te maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren.

Opsturen per post of mail


U kunt uw aanvraag met alle bovengenoemde bijlagen sturen naar:
  • Per post: Justitie, t.a.v. Afdeling COVOG, Postbus 16115, 2500BC Den Haag.
  • Per e-mail: vog.np.rni@minvenj.nl
Voor meer informatie zie justis.nl.