donderdag 29 januari 2015

rubriek: ,

UWV en Vrijwilligerswerk

Soms bereikt mij de vraag of iemand met een uitkering wel vrijwilligerswerk mag doen. Voor vrijwilligers met een WW-uitkering van het UWV zijn er, met ingang van 1 januari 2015, nieuwe voorwaarden gesteld. Ook Tussenschoolse opvang medewerkers met een WW-uitkering kunnen vrijwilligerswerk doen. Maar wat verstaat het UWV onder vrijwilligerswerk?

Enkele voorwaarden die door UWV aan het werk en de organisatie worden gesteld


  • Het werk is onbetaald werk (met uitzondering van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding) voor een maatschappelijke organisatie die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers;
  • De organisatie heeft een ANBI- of SBBI-status of niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of is daarvoor vrijgesteld;
  • De organisatie werkt al minimaal 1 jaar met vrijwilligers;
  • In het jaar voor de start mag er geen vacature geweest zijn voor dezelfde functie in dienstverband.

Wilt u de volledige tekst, dan verwijs ik u graag naar het artikel de website van Elsevier/Nextens.