maandag 19 januari 2015

rubriek: ,

Teleurgesteld: Geen gratis VOG voor de TSO

Zeer recent is de website van gratisvog.nl aangepast en lezen we nu: Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk. Eerder stond slechts vermeld dat scholen en organisaties met een winstoogmerk buiten deze regeling vallen, maar nu wordt dus de TSO met name genoemd.

Uitleg door NOV


De redactie van de Overblijf Magazine heeft navraag gedaan bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Hun schriftelijke reactie:

De reden dat TSO, BSO, kinderopvang, peuterspeelzalen niet onder de regeling van gratis VOG vallen is dat ze al verplicht zijn een VOG voor hun vrijwilliger/medewerkers aan te vragen. Dus die veiligheid is er al. Het is de bedoeling van het ministerie dat juist vrijwilligersorganisaties die niet verplicht zijn te stimuleren een VOG aan te vragen.

Jammer dat in de aankondiging van de regeling gratis VOG niet direct is aangegeven dat de regeling er alleen is om een nieuwe doelgroep te motiveren.

Grote sommen geld voor de VOG


Wij zijn teleurgesteld dat de gratis VOG nu niet binnen het bereik ligt voor de TSO-vrijwilligers. Omdat op veel basisscholen een regelmatig verloop is binnen het TSO-team, zal Nederland blijvend rekening moeten houden met grote bedragen die omgaan in de bekostiging van VOG’s.

De voordeligste VOG wordt via internet aangevraagd. De (TSO) organisatie heeft hiervoor een eHerkenning nodig. De prijs van deze via internet aangevraagde VOG is € 24,55. Een VOG aanvragen via het loket van de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente kost € 30,05.