donderdag 1 januari 2015

rubriek: ,

Missie en visie van onze TSO

Missie


Onze TSO biedt kinderen structuur en geborgenheid in een ontspannen vrijetijdssetting tijdens de overblijf. Wij, als TSO-team zijn betrokken en hebben een professionele werkhouding. Wij werken met de pedagogisch doorgaande lijn die school heeft uitgezet. Op deze manier worden de kinderen van het begin tot het eind van de schooldag op dezelfde manier benadert en behandelt. Dit maakt het voor het kind veiliger en makkelijker om te functioneren, zowel tijdens de lessen als tijdens de TSO in hun vrije tijd.

Visie


De TSO volgt de visie van de school, waarbij een aantal belangrijke punten benadrukt worden:

 • De school dient als oefenplek voor burgerschap en sociale competenties
 • Ieder kind wordt gezien
 • Medewerkers ontwikkelen zich continu en kunnen feedback geven en ontvangen
 • Medewerkers stellen zich open om te leren van elkaar
 • Kinderen leren omgaan met conflicten en agressie
 • Kinderen leren na te denken, zelfstandig te denken en te handelen
 • Kinderen worden zich bewust van verschillen tussen mensen en leren daarmee om te gaan.

De overblijfperiode tussen de middag is een moment waarin alle kinderen tot rust kunnen komen, iets eten en drinken, hun energie kwijt kunnen en zich zo weer kunnen opladen voor het tweede deel van de schooldag.

Hoe vertalen we de missie en visie van de TSO naar de praktijk?


 • Door structuur en geborgenheid te bieden
 • Door een vrijetijdssetting te creëren
 • Door een betrokkenheid en professionele werkhouding te tonen
 • Door een doorgaande pedagogische lijn te waarborgen tussen school en TSO.

Onze pedagogische uitgangspunten


 • Plezier in vrije tijd
 • Positieve benadering
 • Zelfvertrouwen stimuleren
 • Zelfstandigheid stimuleren
 • Sociale omgang stimuleren
 • Aansluiten bij ontwikkelingsniveau en belevingswereld.

Pedagogische middelen


Er wordt gewerkt met de volgende middelen/technieken om de pedagogische uitgangspunten in de praktijk te brengen:

 • Complimenten geven
 • Negatief gedrag negeren, positief gedrag benoemen
 • Het kind serieus nemen (luisteren naar ideeën/meningen/oplossingen van het kind)
 • Dubbele oplossingstechniek bij lastig gedrag (het kind een keuze geven en het zelf laten beslissen/oplossen; conflicthantering)
 • Zelf als begeleider/opvoeder een voorbeeld zijn
 • Groepsactiviteiten organiseren waarin kan worden samengewerkt

Sandra Wouters, Kinkerbuurtschool