maandag 19 januari 2015

rubriek: ,

Het werven een aannemen van TSO-medewerkers

Op dit moment zijn wij, voor onze TSO, op zoek naar meerdere medewerkers. Hoe ga je dan te werk? Het is inmiddels niet meer van deze tijd om iedere ouder zo maar aan te nemen, met alle eisen die er gesteld worden aan deze medewerkers. Wat wij hebben gedaan is aan de medewerkers gevraagd of zij mensen kennen die dit werk wel zouden willen doen.

Posters en flyers


Ook hebben we posters en flyers gemaakt met daarin de kenmerken in mensen die wij zoeken en deze op diverse duidelijke plaatsen op school opgehangen. Natuurlijk kun je ook mensen binnen krijgen via de ouderwetse mond-tot-mond-reclame.

Sollicitatiegesprek


Als er mensen reageren, nodig ik ze uit voor een echt sollicitatiegesprek, onder het genot van een kopje koffie of thee. In dit gesprek stel ik een aantal vragen die ik, uiteraard voor mij bevredigend, beantwoord wil zien. Ik vraag dan ook door over bepaalde onderwerpen, zoals het pedagogisch handelen en het omgaan met kinderen die ander gedrag vertonen. Ook vertel ik in het gesprek wat ik verwacht van de medewerker en vertel wat onze afspraken zijn met de medewerkers.

Persoonlijke achtergronden


Vaak komt er ook een stukje sociaal aspect in het gesprek naar voren zodat ik de aankomende medewerker wat beter leer kennen en de achtergronden van deze persoon te horen krijg. Wat ik hierin ook belangrijk vind is de reden dat mensen dit werk willen gaan doen, welke beweegreden zit hierachter van deze persoon. Door ook op het persoonlijke vlak te komen in het gesprek krijg ik dan toch meer duidelijkheid hierover.

Ook hebben we het over de affiniteit met welke leeftijdsgroep, de dagen die de medewerker wil werken en of dit ook past in het al bestaande rooster. Het liefst werk ik met vaste mensen op de groepen.

Proeftijd en contract


Als we in het gesprek beide een goed gevoel hebben maken we afspraken over het aannemen van degene. Er is eerst een proeftijd van een maand waarin van beide kanten opgezegd kan worden, zonder opzegtermijn. Mocht deze termijn naar ieders tevredenheid verlopen wordt het verlengd met nog 3 maanden om alles te bekijken over een langere periode. Als dit goed mocht gaan wordt er een contract aangegaan voor de loop van dat schooljaar.

Verklaring Omtrent Gedrag


Nieuwe medewerkers wordt dan verzocht om een VOG aan te gaan vragen bij de gemeente en zodra deze in mijn bezit is kan de medewerker starten met het werken op de TSO. Wat ik zelf nog erg belangrijk vindt is of de persoon iets kan toevoegen aan de groep bestaande medewerkers, maar ook of deze persoon past in het team waarin hij/zij gaat samenwerken.

Vrijwilligersbasis


Alle medewerkers bij ons werken op vrijwilligersbasis. Niemand is dus 'meer' dan de ander en niemand heeft meer verantwoording dan de ander. Hierdoor is iedereen gelijk met ieder zijn/haar eigen kwaliteiten waar een ieder van kan leren. Dit komt dan weer te goede aan de kinderen en aan de kwaliteit die ouders stellen aan een TussenSchoolse Opvang.

Sandra Wouters, Kinkerbuurtschool