vrijdag 9 januari 2015

rubriek: ,

Goed in grenzen

Laatst vertelde een TSO-medewerkster dat zij door een van de kinderen werd uitgedaagd en uitgescholden. Op mijn vraag wat het kind had gedaan of had gezegd vertelde ze allerlei zaken die volgens het kind niet aan haar deugde. Zo zou ze discrimineren en had ze rare ogen. Door niet te reageren op dit kind verwachtte zij dat het gedrag vanzelf zou uitdoven. Helaas was dit niet het geval.
Uiteindelijk ontplofte ze en had ze in haar boosheid iets negatiefs gezegd over het uiterlijk van de jongen. Deze jongen diende een klacht in bij de school. Het werd een hele toestand. Achteraf had ze veel eerder grenzen willen stellen aan zijn gedrag.

Ben jij goed in het stellen van grenzen?


Als kinderen niet goed naar je luisteren is dat zowel voor kinderen als voor jezelf niet prettig. Kinderen vinden het heel belangrijk dat je duidelijk, eerlijk en vriendelijk grenzen stelt. Te streng vinden ze niet fijn. Te onduidelijk ook niet. Daarnaast verwachten ze van jou het goede voorbeeld. Als het je lukt op een rustige en duidelijke manier grenzen te stellen nemen kinderen je eerder serieus. Ze letten eerst op jouw houding, daarna op je woorden. Het is belangrijk wat je uitstraalt en je houding klopt met je woorden. Als je dit goed doet krijg je overwicht op de groep.

Wat zijn de voordelen van grenzen stellen:


  • Het voorkomt steeds dezelfde discussie
  • Het scheelt je daardoor veel tijd!
  • Het bevordert de sfeer
  • Het geeft houvast en veiligheid
  • Het stimuleert het zelfvertrouwen
  • Het brengt kinderen respect bij
  • Kinderen leren rekening te houden met anderen
  • Ervan afwijken wordt ervaren als een beloning

Grenzen stellen, hoe kan je dat het beste doen?


Leg kinderen altijd kort uit waarom iets wel of niet mag. Een kind legt zich dan eerder neer bij de regel.

Wees consequent! Als je de ene keer wel en de andere keer niet reageert weten kinderen niet waar ze aan toe zijn. Zij voelen zich minder veilig bij jou.

Bied een alternatief. Denk even mee. Wat mag wel in deze situatie? Hierdoor merkt het kind dat jij hem begrijpt. Het zal sneller naar je luisteren.

Laat kinderen meepraten over regels daar waar het kan. Ze zullen zich beter aan de regels houden. Het is dan iets van jullie allemaal.

Gedrag dat een grens overschrijdt altijd bespreken! Doe dit op het moment dat emoties gezakt zijn. Lukt het je niet om dit alleen te doen? Vraag de coördinator of een leerkracht je te helpen in deze situatie. Als het bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen is gebeurd kan het kind niet terug de klas in voor de situatie is uitgesproken/opgelost.

Veel succes!