maandag 26 januari 2015

rubriek: ,

5 Acties bij agressief gedrag

Tijdens de tussenschoolse opvang heb je soms te maken met agressief gedrag van een of meerdere kinderen. De reden waarom een kind agressief reageert kan uiteenlopende oorzaken hebben. Probeer de reden te achterhalen. Je komt dan bij de eigenlijke oorzaak en kunt het kind helpen. Bespreek agressief gedrag altijd met de leerkracht.

Er zijn 2 soorten agressief gedrag.

 1. Agressie als reactie 
  Het is een impulsieve reactie. Het kind verliest zijn zelfcontrole.
 2. Agressie als doel
  Het gedrag heeft het doel de ander te schaden. Er is over nagedacht. (bijv. pesten)
Wat kan je doen?

Stap 1: Probeer achter de oorzaak van het agressieve gedrag te komen.

Is het
 • woede omdat iets niet kan of mag
 • onmacht omdat iets niet lukt
 • omdat het kind bang is
 • omdat hij jaloers is op anderen
 • een reactie op gedrag van een ander (bijvoorbeeld plagen of een klap krijgen)
 • omdat het strijd voert om macht (wie is de baas)
 • omdat het aandacht trekt
 • uit verveling
 • een reactie op veranderingen in de (thuis)situatie?

Stap 2: Jouw eigen emoties onderkennen

 • Wat is jouw gevoel is over het kind?
 • Welke invloed heeft dit op jouw gedrag naar het kind?

Stap 3: Observeer

 • Komt het gedrag regelmatig terug, observeer het kind dan een periode om te bekijken op welke momenten het agressieve gedrag voorkomt.
 • Is de situatie misschien aanleiding voor het gedrag?

Stap 4: Grenzen stellen

 • Geef grenzen aan; stel duidelijke regels van tevoren!!
 • Wees voorspelbaar
 • Blijf vasthouden aan de gestelde eisen. Anders leert het kind dat opstandig gedrag beloond wordt.
 • Bied structuur.
 • Weet waarmee het kind bezig is. Houd toezicht op wat het kind doet.
 • Keur het gedrag af, niet het kind.
 • Voer geen gesprek of discussie als het kind agressief is. Doe dat wel als het kind gekalmeerd is. 
 • Bespreek wat er gebeurde. Wat helpt het kind om te voorkomen dat het weer gebeurt? Wil hij jouw hulp?

Stap 5: Wat gaat goed?

 • Besteed aandacht aan de dingen die goed gaan.
 • Geef daar complimenten voor. 
Daarmee zorg je ervoor dat afkeuring en straf niet de boventoon voeren.

Veel succes!