maandag 22 december 2014

rubriek: ,

Waarom nog steeds die onrust?

Ondanks dat de Staatssecretaris van Financiën in oktober heeft gereageerd op de Kamervragen over de wet- en regelgeving rond vrijwilligers in de tussenschoolse opvang, is de rust nog steeds niet wedergekeerd in TSO-land, getuige het recente artikel in de krant.

Onduidelijke positie van de tso-medewerker


De basis van deze onrust ligt volgens mij bij de positionering van de tso-medewerker binnen de school. Veel tso-medewerkers zijn niet in dienst van de school en weten daardoor maar weinig over de kinderen voor wie zij zorgen. De informatie komt meestal van de ouders zelf, maar ouders denken veelal dat als de informatie op school bekend is, deze dus ook bij de TSO ligt.

De prestaties van de tso-medewerker mogen er zijn


Tso-medewerkers moeten het gezag over de kinderen verdienen, tenslotte komen zij slechts anderhalf tot twee uur de leerkracht vervangen. Ontzettend knap als een tso-medewerker met weinig of geen informatie over de kinderen met hen een goede band opbouwt, een fijne sfeer creëert, ongewenst gedrag signaleert en daarop acteert.

Relatie van de tso-medewerker met het schoolteam


De drukke werkdag van de leerkracht en de directeur belet soms goed contact met de vrijwilliger en daarmee kan bij de vrijwilliger eenvoudig de indruk ontstaan dat het allemaal maar vanzelfsprekend is wat zij/hij doet of dat onvoldoende waardering bestaat voor het gedane werk.

Communiceer met de school en vier je successen


Zorg voor een korte overdracht, bespreek de successen en geef tips! Zorg voor uitleg over de beste manier om met het bepaalde kind om te gaan. De tso-medewerker hoeft niet te weten hoe het moeilijke gedrag heet of waar het vandaan komt, maar wil alleen een leuke TSO voor het kind, de collega’s en haar-/hemzelf.

Taken en verantwoordelijkheden zijn op elke overblijf anders


De interpretatie van het werk van een tso-medewerker is net zo divers als de titel die men hanteert: TSO’er, overblijfmedewerker, tso-kracht, pleinwacht en broodouder. De rol en verantwoordelijkheden van deze vrijwilligers zijn zelfs binnen één schoolbestuur verschillend.

Door het land heen zie je ontzettend veel verschillende manieren van overblijven en tso-medewerkers met verschillende takenpakketten en dus ook inzet van uren. Zoals de scholen hun eigen identiteit en sfeer hebben, hebben de TSO’s dat ook. Dat is voor ouders en kinderen ook zo waardevol, zij zoeken een school die bij hen past.

Soms overtrokken reactie op berichten over naheffingen en boetes


Het schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor de TSO, kan geschrokken zijn door de berichtgeving rond naheffingen en boetes en wil de zaken goed regelen. De kans bestaat nu dat de wet- en regelgeving te star wordt geïnterpreteerd, dat alle tso-medewerkers van de verschillende scholen met hun eigen aanpak, over één kam worden geschoren.

Waardering van het (vrijwilligers)werk


Eén van de facetten van werkplezier is voldoening. Op één of andere manier dient de (vrijwillige) medewerker het gevoel te krijgen dat het zin heeft om het werk te doen en dat het leuk is om te doen. Wordt de inzet op één of andere wijze minder gewaardeerd, dan zal deze persoon dus overwegen ermee te stoppen. Er zijn echter verschillende impulsen te bedenken, naast de vrijwilligersvergoeding, om die voldoening te ondersteunen. Een goede relatie opbouwen met de vrijwilligers is een héél belangrijke!

Bij elke verandering zijn er mensen die besluiten dat het nu tijd is om te stoppen


Uit reacties op artikelen over wet- en regelgeving in het Overblijf Magazine mogen wij opmaken dat een aantal schoolbesturen de vrijwilligersvergoeding hebben herzien. Ontevreden tso-medewerkers besloten vervolgens om te stoppen met het vrijwilligerswerk. De verlaagde vergoeding wordt daarbij opgevoerd als dé reden om ermee te stoppen. Het lijkt erop dat de verlaagde vergoeding één van de redenen is. De kans bestaat dat er tevens sprake was van onvoldoende werkplezier en dat ligt dus niet alleen aan de vergoeding.

Naar een goede aanpak


  • De vrijwilligersregeling is sinds oktober jl. niet veranderd, alleen de onderbouwing van de vergoeding zal sindsdien meer aandacht vragen - gebruik de hulp van de calculator.
  • Ken de regels en organiseer daarmee de tussenschoolse opvang op die manier die het beste past bij de school.
  • School(bestuur) ondersteun de tso-medewerkers actief in hun werk door een jaarlijkse trainingsdag te organiseren.
  • Blijf op de hoogte via het Overblijf Magazine en laat u adviseren door een deskundige.