dinsdag 23 december 2014

rubriek: ,

Spelontwikkeling

Beleven, ervaren en ontdekken


De spelontwikkeling van kinderen begint al vanaf de geboorte. Van het bekijken van handjes, het grijpen naar spelmateriaal, het rollen met de bal, het bouwen van een toren naar het beleven een uitgebreid spel. Op welke manier dit uitgebreide spel vorm krijgt, en wat de inhoud is, verschilt per kind.

Spel in de tussenschoolseopvang


Gezien er veel verschillende leeftijden kinderen de TSO bezoeken, zullen er ook veel verschillende soorten spel gespeeld worden. Zo zullen de meeste kleuters het moeilijk vinden een ontspannen gezelschapsspel te spelen, terwijl de oudere kinderen dit op verschillende manieren kunnen (tegen elkaar of samen met hetzelfde doel). De spelduur van jonge kinderen is bijvoorbeeld veelal korter dan die van oudere leerlingen, waardoor het samenspelen niet altijd even makkelijk gaat. Daarnaast verschilt de spelontwikkeling ook per kind. Er zijn kinderen met een zeer goed ontwikkeld spel, maar er zullen ook kinderen in de groep zitten die minder spelvaardig zijn.

Verwachtingen


Door inzicht te hebben in de algemene spelontwikkeling en verschillende spelniveaus van kinderen, kunnen begeleiders spelsituaties op verschillende manieren begeleiden. Ook wanneer er een conflict ontstaat door verschillende spelopvattingen, kun je dit op verschillende manieren begeleiden. Benoemen, het spel begeleiden en / of de situatie veranderen kunnen zorgen voor een oplossing.

Spelmaterialen


Natuurlijk zal ook het aanbod van spelmaterialen van invloed zijn op het spel dat ontstaat. Orden spelmaterialen en gooi incomplete en/of kapotte spelmaterialen weg om het overzicht te behouden. Door verschillende spelmaterialen te combineren, worden er nieuwe spelinteresses gewekt. Ook door kinderen te betrekken bij het ordenen en schoonmaken, zullen ze nieuwe spelideeën krijgen!