dinsdag 16 december 2014

rubriek:

Doe de Kennistest TSO

In een van mijn vorige columns heb ik aangegeven dat er weinig tot geen lesstof over de TSO wordt behandeld in de opleidingen Pedagogisch werk. Om hier verandering in te brengen heb ik in Breda gastlessen mogen geven op een VMBO-school.

Beroepskeuze


I.v.m. het kiezen van een vervolgopleiding voor de leerlingen waren er diverse beroepsgroepen vertegenwoordigd. Zo ook dus de Tussenschoolse opvang als onderdeel van de opleiding Pedagogisch Medewerker (PM) voor geïnteresseerde leerlingen.

Toekomstmuziek?


I.v.m. allerlei ontwikkelingen in het basisonderwijs en kinderopvangorganisaties komen er steeds meer functies bij die ook betrekking hebben op de TSO.

Combinatiefuncties


Denk hierbij aan klassen/onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Steeds meer combinatiefuncties zijn er en deze worden ook vanuit de overheid gestimuleerd. In veel steden en dorpen zijn er al Brede scholen en integrale Kindcentra. Door deze ontwikkelingen, zou dit voor de toekomstige Pedagogisch medewerker hun werkplek kunnen worden. Ook hier krijgen zij te maken met de lunchpauze van basisschool-leerlingen.

Kennistest


De TSO is immers een tak van sport die bij de leerlingen wel bekend is, maar vaak nog steeds niet wordt gezien als beroep. Om de kennis te testen van deze VMBO-leerlingen en vooroordelen weg te nemen, heb ik hen een vragenlijst laten invullen.

Hoe is het met uw kennis?


Misschien ook leuk voor u om uw kennis eens te testen? Download de Kennistest.

Iris Nouwen, Adminiris