maandag 15 december 2014

rubriek: ,

Het werven van vrijwilligers en Participatiewet van 1 januari 2015

In deze tijd, met veel twee verdieners, is het steeds moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden. Zeker als de werkzaamheden midden op de dag plaatsvinden, zoals bij de Tussenschoolse opvang.

Eigen kinderen van school


Soms stopt een Tussenschoolse opvang medewerker met deze activiteit wanneer de eigen kind(eren) de school verlaten aan het einde van hun basisschoolperiode.

Relatie en religie


Ook zijn er nog scholen die vast blijven houden aan de stelling dat een tso-medewerker een relatie moet hebben met de school of dezelfde geloofsovertuiging aanhangt.

Behouden vrijwilligers


Mijn inziens is dit nu, maar zeker in de toekomst, niet meer te handhaven. Wel mag een schoolleiding verwachten dat de TSO-medewerker de visie en/of geloofsovertuiging van de school ondersteund. Je moet ook als vrijwilliger de regels respecteren. Dus ook datgene dat de school wilt uitdragen.

Voor de tso-coördinator is het verstandig om tijdig aan een tso-medewerker te laten weten, dat hij/zij de werkzaamheden gewoon kan blijven voortzetten, ook als de eigen kinderen de school verlaten. Immers als het altijd een goede kracht is geweest, waarom zou je deze dan laten gaan?

Wat heb ik zelf ervaren?


Graag wil ik u meenemen in mijn eigen ervaringen. Als nieuwkomer, 11 jaar geleden in een kleine dorpsgemeenschap, heb ik mij als ouderraadlid op de basisschool van onze kinderen aangemeld en als vrijwilliger bij FNV belastingservice.
Om een lang verhaal kort te maken, op deze wijze ben ik doorgegroeid tot locatiemanager TSO en instructeur bij de FNV belastingservice. Dat laatste nog steeds als vrijwilliger. Zo heb mijn plaats gevonden in deze gemeenschap. Maar stel ik had geen kinderen op de basisschool, of was geen lid van het FNV, wat dan?

Integreren als nieuwkomer


Als nieuwkomer, zonder contacten, was het niet makkelijk om te integreren in een nieuwe dorpsgemeenschap. Veel makkelijker had het geweest als ik gelijk al bij de inschrijving bij de Gemeente
een folder had ontvangen over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Ook voor de zoekende instanties een uitkomst, bv. sportvereniging, zorginstellingen, maar ook basisscholen en kinderopvangorganisaties kunnen hier hun voordeel mee doen.

Tips


Door bezuinigingen en het wegvallen van subsidiemogelijkheden zijn er nu al veel Gemeenten gestart met een vrijwilligersbank, bv. VIP - de afkorting van Vrijwilligers Informatie Punt.
Of kijk en zoek op vrijwilligerswerk.nl, freeforce.nl of google op vrijwilligersbank of vrijwilligersorganisatie in combinatie met uw woonplaats.
Maar ook via vrijwilligerswerk.startpagina.nl en rechtsonder op deze site van het Overblijf Magazine kunt u vacature websites vinden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Wetswijziging Participatiewet januari 2015


Ook verandert er iets aan de Wet Werk en Bijstand (WWB). M.i.v. januari as. heet deze wet de Participatiewet en worden mensen die gebruik maken van deze wet, nog meer gestimuleerd om een tegenprestatie te leveren, t.w. onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Fijn voor vrijwilligersorganisatie, ook dit is weer een mogelijkheid om aan nieuwe tso-medewerkers te komen.

Aanmeldingen met de juiste motivatie?


Wel schuilt er hier het gevaar in dat deze nieuwe aanmeldingen niet altijd met de juiste motieven uw organisatie binnentreden. Ook kunt u zich de vraag stellen wie er dan de kosten op zich moet nemen voor de aanvraag van de Verklaring omtrent gedrag (VOG).

U kunt uw vacature dus ook aanmelden bij uw Gemeente, maar vraag hen kandidaten vooraf te selecteren en naar de voorwaarden die de Gemeente stelt.

Ik wens u veel succes met uw zoekacties en hoop dat u door dit artikel nieuwe tso-medewerkers vindt.