maandag 15 december 2014

rubriek: ,

Beweegactiviteiten aanbieden

Al eerder werd aangegeven dat kinderen van nature vinden het heerlijk vinden om te bewegen en dat het naast leuk ook nog eens gezond is. Maar soms is het best lastig om spel- en beweegaanbod te bedenken, te ontwikkelen maar ook om uit te voeren. En dan zeker uitdagend en op de leeftijd afgestemd spel- en beweegaanbod.

Lastig om te bedenken en uit te voeren?


Wanneer bedenk je het? Wanneer heb je de tijd om je erin te verdiepen? Welke spelen vinden kinderen leuk om te doen? Hoe vind ik beweegspelen die snel een eenvoudig zijn uit te voeren? Heel veel vragen waar binnen de TSO flink mee kan worden geworsteld.

Beweegspelen voor de TSO


Het antwoord op deze vragen is niet altijd makkelijk. Soms heb je geen tijd om het op te zoeken, heb je het materiaal niet of loopt een spel helemaal niet goed. Om je hier een beetje bij te helpen geven we in onze columns een aantal beweegspelen die eenvoudig zijn uit te voeren en geschikt zijn voor de TSO. De spelen zijn zo beschreven dat je er meteen mee aan de gang kunt gaan, je direct ziet wat je moet doen, wat je nodig hebt en hoe je het spel uitlegt.

Letter-estafette


Doelgroep: 4-12 jaar
Aantal kinderen: minimaal 8
Materiaal:
 • pylonen, per groep 1;
 • alle letters van het woord levens, groot geschreven, apart op een vel papier;
 • een kaart met de woorden die je kunt maken met het woord levens levens (zie onderaan de uitleg);
 • krijt.
Opstelling:
 • maak 2 groepen;
 • plaats bij iedere groep 1 pylon vóór de groep;
 • trek aan de andere kant van de ruimte een lijn;
 • geef elke kind 1 letter van het woord levens (bij kleine groepjes per kind meerdere letters).
Doel van het spel:
Aan de overkant van de ruimte het woord vormen dat de spelleider roept. De letters moeten voor de buik worden gehouden.
Uitleg:
 • noem als spelleider een woord van de kaart met de woorden die je kunt maken met het woord levens;
 • laat de kinderen die de letters van dat woord in hun handen hebben zo snel mogelijk naar de lijn toe rennen en daar het woord vormen in de goede volgorde met de letters voor de buik;
 • na goedkeuring van de spelleider mag iedereen weer terug naar zijn plaats en roept de spelleider een ander woord;
 • variatie: laat als laatste het woord ZES maken. De N kan op zijn kant als Z worden gebruikt.
Speltip:
De jongste kinderen kunnen vaak nog niet (goed) lezen. Geef de oudere kinderen de opdracht de jongere kinderen te helpen.

Koningsbal-estafette, een estafette op de plaats


Doelgroep: 4-12 jaar
Aantal kinderen: minimaal 8
Materiaal:
 • pylonen, per groep 2
 • ballen, per groep 1
Opstelling:
 • maak 2 groepen;
 • geef elk kind van de groep een nummer;
 • plaats bij iedere groep 1 pylon vóór de groep en op 4 meter afstand 1 pylon aan de overkant van de ruimte;
 • zet de groep in een rij achter hun pylon;
 • wijs per groep 1 kind aan als ‘koning’, plaats de ‘koning’ bij de pylon aan de overkant, en geef elke koning een bal in de handen.
Doel van het spel:
Zo snel mogelijk de bal naar de kinderen uit de eigen groep spelen terwijl iedereen op de plaats blijft staan.
Uitleg:
 • op teken van de spelleider gooit de koning de bal naar de voorste van de eigen groep bij de andere pylon. Deze vangt de bal, gooit de bal terug en gaat zitten op zijn eigen plek;
 • de koning gooit nu naar de volgende in de rij, deze gooit terug en gaat ook zitten op zijn eigen plek, enzovoort;
 • de groep die als eerste zit, heeft gewonnen;
 • laat de kinderen om de beurt koning zijn.
Speltip:
Als je speelt met winnen en verliezen, laat dan altijd een team of groep winnen of verliezen. Verliezen is niet erg als je met je team verliest maar kan vaak heel lastig zijn als je als persoon verliest. Maak daarom bij beweegspelen met winst en verlies altijd gebruik van groepen die tegen elkaar spelen en niet van individuele kinderen die tegen elkaar spelen.

Commando pinkelen


Doelgroep: 4-8 jaar
Aantal kinderen: minimaal 6
Materiaal: geen
Opstelling: kringopstelling
Doel van het spel: Luisteren de spelleider en de opdracht juist uitvoeren
Opdrachten:
 • Hoog = armen hoog
 • Zij = armen zijwaarts
 • Voor = armen voor
 • Pinkelen = op de plaats dribbelen
 • Spreid = staan met benen gespreid
Uitleg:
De spelleider heeft opdrachten voor verschillende bewegingen. Noem 1 van de opdrachten en doe deze voor. De kinderen moeten de opdracht zo snel en zo nauwkeurig mogelijk opvolgen.
Variaties:
 • de spelleider kan de kinderen misleiden door andere bewegingen uit te voeren dan de opdracht die hij geeft. De kinderen moeten uitvoeren wat de kapitein zegt, niet wat hij doet.
 • de kinderen mogen alleen reageren als de spelleider het woord ‘commando’ voor de opdracht zegt. Bij bijvoorbeeld ‘commando hoog’ moeten de kinderen de opdracht uitvoeren. Bij alleen ‘hoog’ mogen ze niet reageren.

Succes met het uitvoeren van de beweegactiviteiten!


Yrsa Wagemaker, Huis voor Beweging