zaterdag 29 november 2014

rubriek: ,

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Met een zekere regelmaat bespreek ik de Verklaring Omtrent Gedrag met directeuren en TSO-Coördinatoren. Dan blijkt de verplichte verklaring voor tso-medewerkers niet altijd bekend of duidelijk te zijn. En dat is niet zo heel vreemd, vind ik.

Ga je op onderzoek uit, dan lees je dat voor tso-medewerkers en overige vrijwilligers op de basisschool (Wet op het Primair Onderwijs) en vrijwilligers in de crèche/BSO (Wet Kinderopvang) of peuterspeelzaal verschillende regels gelden.

Vrijwilligers in het onderwijs


‘Een VOG is niet verplicht voor vrijwilligers. Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger slechts incidenteel of periodiek op de school is. Een bestuur kan overigens wel altijd zelf bepalen dat zij van vrijwilligers toch een VOG willen. Maar dit is niet wettelijk verplicht.’ Bron: Onderwijsinspectie.

Tso-medewerkers


Tso-medewerkers zijn weliswaar veelal vrijwilligers, maar voor hen geldt dat alle toezichthouders in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag moeten zijn. Dit staat beschreven in artikel 45 (1a) van de Wet op het Primair Onderwijs.

Vrijwilligers in Kinderopvang en Peuterspeelzaal


De VOG is verplicht voor vrijwilligers in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen en moet iedere twee jaar vernieuwd worden. Bron: Rijksoverheid.

De zin van de VOG


Uit onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat het beschikbaar stellen van de VOG aan vrijwilligers, samen met preventief beleid, een belangrijk middel is gebleken om seksueel overschrijdend gedrag bespreekbaar te maken binnen het Nederlandse vrijwilligerswerk met minderjarigen.

Bovendien laten vrijwilligers met een VOG zien dat zij in het verleden geen strafbaar feit hebben begaan, dat het werken met kinderen in de weg staat. Bron: Rijskoverheid.

Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag


Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Om in aanmerking te komen voldoen de organisaties aan een aantal voorwaarden:
- Er wordt gewerkt met minimaal 70% vrijwilligers
- Beschikt over een aantoonbaar preventief beleid
- Beschikt over een E-herkenning niveau 1
- VOG’s worden digitaal aangevraagd

Gedragscode en aanstellingsbeleid voor uw TSO


In samenwerking met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is In Veilige Handen ontwikkeld. Op deze website zijn verschillende voorbeelden van preventief beleid uitgewerkt, denk daarbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid en de inzet van een vertrouwenspersoon.

Vrijwilligersorganisatie met E-herkenning


Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Hierover staat meer op de website EHerkenning.

Aanvragen van de gratis VOG


Vrijwilligersorganisaties kunnen zich per 1 januari 2015 aanmelden op GratisVOG - deze website gaat pas 1 januari 2015 live! Bron: In Veilige Handen.

Ik raad u aan tijdens uw volgende vergadering het preventief beleid op de agenda te zetten, zodat uw vrijwilligers binnenkort ook een gratis VOG kunnen aanvragen.