woensdag 12 november 2014

rubriek:

Start februari 2015: TSO Coördinatorentraining "Broodnodig"

Deze training, bestaat uit 2 dagdelen met huiswerkopdrachten over de eigen organisatie en de rol van de tso-coördinator. De volgende onderwerpen worden behandeld: Missie en visie, afspraken met de school, vrijwilligersbeleid en vrijwilligersvergoeding, tso-regels en -afspraken, veiligheid, hygiene en protocollen.
De cursisten ontvangen na deelname een certificaat, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke scholingseis voor Tussenschoolse Opvang medewerkers. Schrijf je in voor 31 december.
lees verder bij Adminiris