zaterdag 8 november 2014

rubriek: ,

Relaxt ruzies oplossen in 5 stappen

Ruzie maken hoort bij de ontwikkeling van kinderen. Je zult er tijdens het overblijven regelmatig mee te maken hebben. Van ruzies leren kinderen bijvoorbeeld:
  • dat je van mening mag verschillen
  • voor zichzelf opkomen
  • grenzen aangeven
  • zich in te leven in de ander
  • onderhandelen

Het is heel waardevol voor kinderen als je ruzies succesvol begeleidt. Hier lees je 5 stappen die je kunt doorlopen.

1. Maak direct duidelijk dat slaan, schoppen, bijten, knijpen, vernederen of kwetsen niet is toegestaan.

2. Houd jouw emotie onder controle! Reageer rustig en beslist. Dat heeft een positief effect op de kinderen.

3. Vraag op rustige toon wat er aan de hand is. Stel geen “waaromvragen”. Laat beide kinderen hun verhaal doen. Luister zonder te oordelen, te preken of oplossingen te geven.

Ik weet dat deze stap heel moeilijk is. Je wilt hier misschien een kind vragen: “Hoe zou je het vinden als hij dat bij jou doet?!” Ook is de kans groot dat jij hier beslist wat er gebeurt. Jij bent dan veel te hard aan het werk. Het is beter als de kinderen hard werken. Gebruik hiervoor stap 4.

4. Vat kort samen wat de kinderen hebben gezegd en hoe zij zich voelen. Vraag hoe ze het probleem kunnen oplossen. Kinderen leren hier meer van dan van straf. Er kan pas verder worden gespeeld als er een oplossing is. (Mochten ze echt geen idee hebben, geef dan 2 tips waar de kinderen uit kunnen kiezen.)

5. Vraag beide kinderen of zij akkoord gaan met de oplossing. Zo nee, dan denken ze opnieuw na wat zou helpen. Akkoord? Ze mogen weer verder spelen.

Veel succes!