maandag 17 november 2014

rubriek: , ,

Functioneringsgesprekken met de tso-medewerkers

Op onze tso houden wij 1 maal per jaar met elke medewerker een functioneringsgesprek. Deze gesprekken worden voorbereid en gehouden door de coördinator in een ruimte waar ze tijdens het gesprek niet gestoord kunnen worden. De gesprekken worden 1 op 1 gehouden en genotuleerd.

Voor mij betekent dit 32 gesprekken per jaar. Ik trek hier een aantal weken, die opvolgend zijn, voor uit. Elk gesprek duurt in principe een half uur, soms iets langer, soms iets korter.

Waar loop je tegenaan?


Er worden door mij vragen gesteld over de manier van werken van de medewerker en ik verwacht een antwoord waarvan ik weet dat hij/zij de manier van werken dan ook begrijpt en toepast. Ook komen hier eventuele kleine dingen waar tegen aan wordt gelopen aan bod. Dit kunnen zijn: geen of weinig contact met bepaalde kinderen, drukke kinderen, leerkrachten die geen overdracht willen of niet op tijd zijn.


Ook kunnen er persoonlijke dingen aan bod komen


Ik vind dat je als coördinator dit dan ook moet bespreken met de medewerker, als hij of zij dit aangeeft. Alle gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk. Aan het eind van het gesprek geef ik de medewerker feedback zowel positief als negatief.

Feedback krijgen en geven


Ik verwacht ook voor mij als coördinator feedback en verbeterpunten. Ze kunnen in dit gesprek ook hun punten kwijt over collega’s, die ik uiteraard niet tegen die collega’s zal melden. Iedereen kan een kopie van de aantekeningen krijgen als zij dit op prijs stellen. Sommige gebruiken deze voor cursussen of hun cv. Verder hoop ik dat er aan de punten die niet zo goed gaan bij de medewerkers door ze wordt gewerkt om dit te verbeteren.

Teambespreking


Als alle gesprekken geweest zijn, maak ik van alle aantekeningen en op- en aanmerkingen een lijst met de te bespreken onderwerpen. Deze bespreek ik dan ook weer in het team zonder naam en toenaam te gebruiken. Ik doe dit bewust om iedereen op de hoogte te brengen wat hetgeen besproken is. Uiteraard doe ik dit niet direct na de gesprekken maar wacht ik daar een aantal weken mee, zodat iedereen ook nog de kans heeft gehad om over zijn/haar gesprek na te denken.

Terugkoppelen met de directie


Ook bespreek ik de punten met de directie zodat zij dit weer naar het lerarenteam kan communiceren. Dit alles ter bevordering van de samenwerking.

Ik sta altijd open voor feedback en verbeterpunten van de medewerkers: zij zijn degene die met de kinderen werken op de groepen en dus in aanraking komen met hele uiteenlopende onderwerpen en activiteiten. Ik stel het erg op prijs als de medewerkers melden waar zij tegen aan lopen en als zij zelf met oplossingen komen.

Sandra Wouters, Kinkerbuurtschool