woensdag 19 november 2014

rubriek: ,

Bezoek aan Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA

Op 12 november 2014 ben ik op bezoek geweest bij het Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA. Als een van de Kamerleden die een 9-tal Kamervragen heeft gesteld naar aanleiding van de naheffing door de Belastingdienst, vond ik het tijd dat hij op de hoogte gebracht moest worden van de praktijk en een aantal voorbeelden.

Niet tevreden met de antwoorden


Michel Rog maakt een zeer gedreven indruk als het gaat om dit onderwerp en heeft ook rechtstreeks contact met de scholengroep die de naheffing heeft gekregen. Die zijn erg geschrokken van de dreigende toon van de Belastingdienst en proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Hij vertelde dat de beantwoording van de Kamervragen door de beide ministeries voor hem geen bevrediging heeft gegeven.

Meer onduidelijkheid en meer administratieve lasten


Ditzelfde ervaar ik, en met mij vele betrokken collega’s in het overblijfwereldje, ook. Vandaar dat ik vandaag namens Murlen dienstverlening heb uitgelegd hoe wij zien dat scholen en tso-medewerkers omgaan met de huidige regels. We zien met lede ogen aan hoe er verscheidene pogingen worden ondernomen om contact te leggen met de verschillende ministeries: resultaat is nog meer onduidelijkheid en (nog erger) meer administratieve lasten.

Een andere wijze van vergoeden?


We hebben gesproken over de manier van vergoeden. Het is een forfaitaire vergoeding en dus moet alle tijdsbesteding worden meegenomen in de vergoeding (overblijftijd, reistijd, voorbereidingstijd, opruimtijd). Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, waarvan al een voorbeeld bij het Overblijf Magazine was gepresenteerd, kan simpelweg worden aangetoond dat een dagelijkse vergoeding van € 9,00 best te verantwoorden is voor veel scholen.

Er zou in plaats van de uurvergoeding beter kunnen worden gewerkt met een vaste vergoeding per dag van € 6,75 voor scholen waar het overblijven echt maar 1 uur duurt en er dan ook weinig voorbereiding en opruimwerkzaamheden zijn; voor alle overige scholen zou een dagvergoeding van € 9,00 kunnen worden gehanteerd. Een coördinator zou dan naar een maximale vergoeding van € 1500,00 per jaar worden gebracht, rekeninghoudend met de restrictie van € 150,00 per maand!

Meer varianten moet je eigenlijk niet willen, dan wordt het in de praktijk ook niet uitvoerbaar.
Michel Rog gaf aan heel dankbaar te zijn met de geluiden uit de praktijk en zal dit zeker meenemen in zijn verdere vervolg; want er komt een vervolg en dat zullen zeker geen Kamervragen meer zijn.

De opleidingseis zonder scholingsubsidie


Ik heb gelijk ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om de opleiding van de tso-medewerkers onder de aandacht te brengen. Er is geen scholingsubsidie meer, maar de eis dat minimaal 50% van alle tso-medewerkers geschoold moet zijn is er nog wel. En omdat hier zoveel grijze gebieden zijn (Is het 50% van de tso-medewerkers per dag of 50% van alle tso-medewerkers? Welke scholing? Moeten de instanties die training geven erkend zijn?), zou meer duidelijkheid hierover ook op zijn plaats zijn.

Loon in natura


Het verhaal over loon in natura (kinderen van tso-medewerker die gratis overblijven en een extra attentie voor de tso-medewerker) vindt hij ook niet terecht. Eigenlijk is dit wel lachwekkend. Michel Rog vindt het jammer dat de discussie verlegd lijkt te zijn van OCW (Onderwijs) naar Financiën. Uiteindelijk gaat dit ten koste van extra investeringen in het Onderwijs, en dat is juist nu zo hard nodig.

Het vervolg


We gaan zeker nog van hem horen; ik heb een heel pakket van in de afgelopen jaren verzamelde informatie bij hem achtergelaten als munitie voor de verdere strijd. Laten we tot die tijd het hoofd koel houden en geen overhaaste beslissingen nemen!

Een tip voor alle scholen en coördinatoren


Leg alle tijdsbestedingen met betrekking tot het overblijven vast op papier. Dan wordt het ook makkelijker om hier naar te verwijzen.